Voor bronvermelding zie ook : Alle Kamerstukken en Handelingen in dit dossier

2024

26-01-2024 Blijvend gedoe in zake weigering ‘slimme’ meter. Door uitblijven toestemmingsverlening vooraf, niet transparante steekproven en onduidelijkheid over digitale meters https://www.vrijbit.nl/onze-dossiers/dossier-slimme-energiemeter/item/1151-blijvend-gedoe-in-zake-weigering-%E2%80%98slimme%E2%80%99-meter-door-uitblijven-toestemmingsverlening-vooraf,-niet-transparante-steekproven-en-onduidelijkheid-over-digitale-meters

2022

03-01-2022 gedragscode slim netbeheer Nederland

06-01-2022 Verzoek Vrijbit aan minister voor Energie & Klimaat (Jetten) om eerste halfjaar 2022 netbeheerders aan te schrijven over recht op weigeren ‘slimme’ meter en verbindendheid Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) om vooraf toestemming te moeten vragen voor installatie. pdf brief
07-02-2022
Zienswijze verzoek Vrijbit aan Autoriteit Persoonsgegevens over verbindendheid Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) om vooraf toestemming te moeten vragen voor installatie.

07-02-2022 webartikel met linken naar pdf brieven: Vrijbit verzoek aan minister E & K om netbeheerders te wijzen op recht op weigeren ‘slimme’ meters en plicht vooraf toestemming voor installatie te vragen. https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verzet/item/1119-vrijbit-verzoek-aan-minister-e-k-om-netbeheerders-te-wijzen-op-recht-op-weigeren-%E2%80%98slimme%E2%80%99-meters-en-plicht-vooraf-toestemming-voor-installatie-te-vragen.html

14-02-2022 Ontwerpbesluit AP tot geven goedkeuring aan gedragscode Slim Netbeheer https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ontwerpbesluit-gedragscode-slim-netbeheer

28-04-2022 Enexis claimt dat 90,1/3 % van haar klaneten een ‘slimme’meter heeft https://www.enexis.nl/over-ons/nieuws/2022/03/succesvolle-afronding-project-slimme-meter
29-04-2022 Honderden slimme meters geven door sensordefect mogelijk foute meterstanden door https://tweakers.net/nieuws/196180/honderden-slimme-meters-geven-door-sensordefect-mogelijk-foute-meterstanden-door.html
29-04-2022 Max meldpunt slimme meter doet domme dingen https://www.maxmeldpunt.nl/digitalisering/slimme-meter-doet-domme-dingen/

24-06-2022Netbeheerder Enexis heeft al maanden problemen met uitlezen slimme meters https://tweakers.net/nieuws/198384/netbeheerder-enexis-heeft-al-maanden-problemen-met-uitlezen-slimme-meters.html
25-08-2022 Bij ista gestolen privédata van 146.000 mensen op internet gepubliceerd
https://www.security.nl/posting/765725/Bij+ista+gestolen+priv%C3%A9data+van+146_000+mensen+op+internet+gepubliceerd?channel=rss

27-09-2022 ‘slimme’ meter laat het afweten nu energierekening de lucht inschiet- Financieel Dagblad https://fd.nl/bedrijfsleven/1450959/slimme-meter-laat-het-afweten-nu-energierekening-de-lucht-inschiet-j1i2captnNyM30-09-2022 Slimme meters werken massaal niet: tienduizenden gasmeters maken geen verbinding https://www.demorgen.be/nieuws/slimme-meters-werken-massaal-niet-tienduizenden-gasmeters-maken-geen-verbinding~bc856395/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F

2021

21-06-2021 Businessinsider: Mogelijk moeten 4,3 miljoen slimme meters van Liander en Stedin worden vervangen, als de netbeheerders in 2022 naast nieuwe licentie grijpen https://www.businessinsider.nl/slimme-meter-liander-stedin-cdma/

21-06-2021 de Volkskrant Financieel Dagblad: Netbeheerders sloten slimme meters aan op netwerk dat ze over een paar jaar al kwijt kunnen zijn. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/fd-netbeheerders-sloten-slimme-meters-aan-op-netwerk-dat-ze-over-een-paar-jaar-al-kwijt-kunnen-zijn~b4d3b8b6/
Informatie op basis van correspondentie tussen de overheid en de netbeheerders, verkregen met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur: Netbeheerders Alliander en Stedin, die de meerderheid van de Nederlandse huishoudens bedienen, zijn nu afhankelijk van het verloop van de veiling of ingrijpen van de overheid.

23-06-2021 Vrijbit artikel Einde daltarief voor oude energiemeters kost klanten zonder ‘slimme’ meter max € 10,00 per jaar https://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=14

23-06-2021 Vrijbit artikel Einde daltarief voor oude energiemeters kost klanten zonder ‘slimme’ meter max € 10,00 per jaar https://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=14

23-06-2021 Energiebedrijf verhoogt tijdens hittegolf temperatuur bij klanten via slimme thermostaat https://www.security.nl/posting/708930/Energiebedrijf+verhoogt+tijdens+hittegolf+temperatuur+bij+klanten+via+slimme+thermostaat?channel=rss

05-07-2021 Storingen slimme meters drempel in energietransitie https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10446817/storingen-slimme-meters-drempel-in-energietransitie

29-08-2021 NRC “Ook een slimme meter kan zich vergissen’. Meters kunnen verstoord worden door t.v. dimmers waardoor ze een te hoog of te laag verbruik registreren blijkt uit 4 jarig onderzoek Hartman universiteit Twente. ‘Dat het verbruik bij sommige meters zelfs negatief kan uitslaan is nieuw’. Het gaat om bepaalde gebieden in Nederland waar deze meters hangen, maar waar is geheim. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/29/ook-een-slimme-meter-kan-zich-vergissen-die-rekent-de-verkeerde-kant-uit-a4056307

 2020

04-02-2020 AP Advies over het Wetsvoorstel afbouw saldering aan minister https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_afbouw_saldering_slimme_meter.pdf
‘Strekking van het concept Door deze wijziging ontstaat een verplichting voor (alle) kleinverbruikers om te beschikken over een elektriciteitsmeter die afname en invoeding afzonderlijk kan meten(een zogenaamde “slimme” of “digitale” meter). Hierdoor kunnen zonnepaneelhouders niet langer met een zogenoemde terugdraaimeter (ook wel: Ferrarismeter) blijven salderen. Voor de handhaving van deze verplichting krijgt het Agentschap Telecom (AT) op basis van het wetsvoorstel toegang tot persoonsgegevens2via de energieleveranciers en netbeheerders. Kleinverbruikers behouden de huidige wettelijke mogelijkheid neergelegd in artikel 26ae, elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 om de communicatiemodule van de slimme meter uit te zetten of een slimme meter te weigeren. Dit wetsvoorstel wijzigt deze mogelijkheid niet. Het blijft aldus mogelijk voor kleinverbruikers de netbeheerder te verzoeken de slimme meter administratief uit te zetten. De verbruiksgegevens in de slimme meter zijn dan niet meer op afstand uit te lezen. In het geval dat een kleinverbruiker een slimme meter weigert zal de netbeheerder net als op grond van de huidige wet een meetinrichting installeren die niet op afstand uitgelezen kan worden. Het betreft hier naam, adresgegevens en gegevens over de aansluiting op het elektriciteitsnet (EAN code) en meetinrichting(type) van de betrokken kleinverbruiker (MvT, p. 11)
Advies De verstrekking van persoonsgegevens door netbeheerder en leverancier aan het Agentschap Telecom staat ten dienste van de handhaving van de verplichting over een meter te beschikken die afname en invoeding afzonderlijk kan meten. Deze verplichting wordt in de Memorie van Toelichting onder andere gebaseerd op artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/44 (Electriciteitsrichtlijn). In dit artikel kan zo’n verplichting echter niet worden gelezen. Artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/944 schrijft alleen voor dat na 31 december 2023 geen nieuwe aansluitingen tot stand komen met een Ferrarismeter. Een zogenaamd uitsterfbeleid –waarbij uitsluitend nieuwe aansluitingen verplicht worden voorzien van een zogenaamde “slimme” of “digitale” meter–staat dus niet “op gespannen voet ”met Richtlijn (EU) 2019/44. Artikel 15, vierde lid, van de Richtlijn (EU) 2019/44 is kortom geen argument voor de verplichting zoals voorgesteld in artikel 26ae, vijftiende lid, Electriciteitswet 1998, en daarmee dus ook niet voor de verstrekking van persoonsgegevens door netbeheerder en leverancier aan het Agentschap Telecom. Uit artikel 6, eerste lid, onder c, AVG in verband met artikel 6, derde lid, AVG, volgt dat een wettelijke verplichting om gegevens te verwerken moet worden vastgesteld bij Unierecht of lidstatelijkrecht, en dat het doel van de verwerking in die rechtsgrond wordt vastgesteld. Voor zover de uitvoering van artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/944 als doel van de onderhavige verstrekking wordt aangewezen, is deze doelomschrijving niet correct. In de Memorie van Toelichting zijn ook andere, wel dragende, argumenten genoemd om de onderhavige verplichting in het leven te roepen (uitvoerbaarheid en energietransitie).7De AP adviseert daarom de verwijzing naar artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/44 uit de Memorie van Toelichting te schrappen.

06-02-2020 Uitspraak rechtbank Rotterdam over verzoek verlening frequentie van netwerk door Utility, Stedin Netbeheer en Liander. Netwerk dat onder meer voor de communicatie met slimme energiemeters en schakelaars voor openbare verlichting wordt gebruikt en waarvan de vergunning eerder al metr 4 jaarwas verlengd. Uitspraak ECLI:NL:RBROT:2020:700 Bestuursrecht ECLI:NL:CBB:2004:AO9551

06-05-2020 Netbeheerders vrezen miljoenenverlies door vervanging slimme meters als ze de veiling van de frequentie verliezen https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/440740/netbeheerders-vrezen-miljoenenverlies-door-vervanging-slimme-meters/

25-05-2020 4 miljoen slimme meters ongeschikt voor energietransitie
https://www.consultancy.nl/nieuws/29153/4-miljoen-slimme-meters-ongeschikt-voor-energietransitie

25-05-2020 Mogelijkheden voor het PAMR-spectrum in relatie tot continuïteit van slimme meters
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/28/mogelijkheden-voor-het-pamr-spectrum-in-relatie-tot-continuiteit-van-slimme-meters

29-05-2020 'Miljoenen slimme meters te verouderd voor energietransitie' https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5137601/slimme-meters-verouderd-liander-stedin-energiemeters13-04-2021 NRC Een slimme meter leidt amper tot lager energieverbruik – NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/een-slimme-meter-leidt-amper-tot-lager-energieverbruik-a4039600

 2019

21-03-2019 AMC visiedocument ‘datagovernance energie’ kenmerk ACM/INT/384185 https://www.acm.nl/nl/publicaties/visiedocument-datagovernance-energie

29-03-2019 RTL 'Geef burgers controle over de data van slimme meters' https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4659846/slimme-meters-energiemeter-acm-energietransitie

20-08-2019 De slimme meter is per 2023 verplicht als je zonnepanelen hebt: 5 dingen die je moet weten over de digitale energiemeter https://www.businessinsider.nl/slimme-meter-verplicht-2023-zonnepanelen/

10-09-2019 Indiening bij Eerste Kamer van Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas 35.283 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35283_implementatie_wijziging

16-10-2019 Publicatie rapport European Data Protection Supervisor TechDispatch #2: Smart Meters in Smart Homes

Toelichting: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/techdispatch-2-smart-meters-smart-homes_en

18-10-2019 Publicatie datapanic ‘Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance’

https://www.datapanik.org/2019/10/18/europese-privacytoezichthouder-waarschuwt-dat-slimme-meter-gebruikt-kan-worden-voor-massasurveillance/

Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, waarschuwt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden behoort tot de mogelijkheden.

18-12-2019 artikel Vrijbit website Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance en commercieel en crimineel misbruik

https://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/over-slimme-meters/13-europeseuropese-privacytoezichthouder-waarschuwt-dat-slimme-meter-gebruikt-kan-worden-voor-massasurveillance-en-commercieel-en-crimineel-misbruike-privacytoezichthouder-waarschuwt-dat-slimme-meter-gebruikt-kan-worden-voor-massasurveillance-en-commercieel-en-crimineel-misbruik.html 

2018

  

2017

28-10-2017 Kassa tv Geen toezicht op veiligheid slimme gasmeter https://kassa.bnnvara.nl/media/378633 Tienduizenden slimme gasmeters worden vervangen na twijfels over veiligheid. Emeritus-Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale van TU Delft en onafhankelijk technische onderzoeker Peter Coppes van C+B advies zeggen tegen het televisieprogramma Kassa dat er ernstige veiligheidsrisico’s aan de slimme gasmeters zitten. Het gaat om de meters van het merk Landis+Gyr G4/G6 (4.2 generatie). Daarvan zijn er 40.000 in Nederland geplaatst met een defect.

17-10-2017 Advies Autoriteit Persoonsgegevens aan AC&M over voorstel NEDU (Nederlandse Energie Data Uitwisseling) tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas (hierna: Informatiecode) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_informatiecode_elektriciteit_en_gas.pdf

4-11-2017 Netbeheerders ontkennen risico's onveilige gasmeter https://kassa.bnnvara.nl/media/378870

Netbeheerders maken geen haast met de vervanging van tienduizenden gasmeters van het merk Landis+Gyr G4/G6 terwijl volgens deskundigen sprake is van ernstige veiligheidsrisico’s. Het CDA, GroenLinks en de SP dringen er bij minister Wiebes op aan om snel uitspraak te doen over de noodzaak om de gasmeters onmiddellijk te  vervangen.

18-11-2017 Onderzoek naar de veiligheid van de slimme gasmeter van Landis & Gyr G4/6 generatie 4.2 In opdracht van consumentenprogramma Kassa van BNNVARA https://kassa.bnnvara.nl/data/files/3523910770.pdf

18-11-2017 Reactie Netbeheer Nederland naar aanleiding van nieuw rapport https://kassa.bnnvara.nl/media/379404

 

20-07-2017 Stedin in de fout - Klacht over de wijze van aanbieden en weigeroptie van ‘slimme’meters in de stad Utrecht.

Netbeheerder Stedin vraagt geen toestemming vooraf voor het plaatsen van een ‘slimme meter’ maar verplicht de klant (opt-out) om via de website aan te geven als men de meter weigert.

Dat netbeheerders klanten overstelpen met hun reclame voor de ‘slimme’ meters en de optie tot het weigeren liefst zoveel mogelijk verstoppen in hun voorlichting is niet nieuw. Dat men behoorlijk zou handelen door in plaats van een opt-out systeem te hanteren fatsoenlijk toestemming te vragen, is een fatsoenlijke beleid wat geen enkele netbeheerder aanhoudt.

Inmiddels is het wel doorgedrongen dat men wettelijk over de scheef gaat als men de klant de ‘slimme’ meter opdringt zonder aan te geven dat het geen verplichting is om het ‘aanbod’ te accepteren. MAAR de praktijk is weerbarstig zo blijkt maar weer eens in Utrecht, waar de ‘aanbiedingsbrieven’ de suggestie wekken dat men de ‘slimme’ meter alleen online kan weigeren terwijl dat ook schriftelijk of telefonisch mogelijk moet zijn.

Daar komt bij dat de netbeheerder, die online weigeroptie pas zichtbaar maakt als de websitebezoeker veel reclame en vragen of men niet alsnog te overreden is wegklikt en geen bezwaar maakt tegen het gebruik van ( niet nader toegelicht gebruik van cookies). Als klap op de vuurpijl kan men dan vervolgens alleen de weigering doorgeven als men zijn telefoonnummer en e-mail adres doorgeeft in de verplichte velden.

Diverse leden van Vrijbit hebben hierover de onderstaande klachten ingediend bij Stedin:

1- Mijn klacht behelst allereerst het feit dat u een opt-out systeem hanteert, waarbij van mij verwacht wordt dat ik aangeef dat ik uw aanbod niet accepteer. Volgens de wettelijke beginselen van de Wbp zou u vooraf ( expliciet en goed-geïnformeerde) toestemming behoren te vragen.

2- Ik dien tevens een klacht in over het feit dat u van mij eist dat ik mijn telefoonnummer en e-mailadres aan u beschikbaar te stellen om de weigering tot plaatsing te kunnen doorgeven.

Volgens de informatie van uw ‘aanbiedingsbrief’ dien ik het weigeren via internet te doen, zonder dat u mij daartoe kan verplichten.

A- Ik verzoek u derhalve om de aanbestedingsbrieven zodanig aan te passen dat voortaan ook de mogelijkheid wordt aangegeven om schriftelijk of telefonisch de weigering door te geven.

B- Ik verzoek u daarbij om ook bij de algemene voorlichting op uw website aan te geven via welk telefoonnummer of postadres de weigering kan worden vastgelegd.

C- Ik verzoek u om in het systeem van ‘online weigeren’ het vermelden van een persoonlijk telefoon- en e-mailadres niet langer als ‘verplichte velden’ aan te merken.

Mocht daarop geen bevredigende inhoudelijke reactie komen dan zullen de klachten met verzoek tot optreden van deze toezichthouder worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wordt u ook op deze manier voor het blok gezet door Stedin, zodat men u via telefoon of e-mail kan blijven benaderen over de ‘slimme’meters, weet dan dat u ook zonder de registratie van uw telefoonnummer en e-mail de weigering telefonisch kan doorgeven via tel. nr. 088 8963963

Mocht u mee willen helpen om aan te geven dat u graag fatsoenlijk om toestemming wenst te worden gevraagd en niet onder druk gezet wenst te worden tot afgifte van persoonsgegevens die niet voor de dienst noodzakelijk zijn, stuurt u dan ook een brief naar de directie van Stedin Netbeheer B.V.  Postbus 2686
3000 CR Rotterdam

DOWNLOAD DE VOORBEELDBRIEF

 

7-3-2017Met deze 'slimme' meters betaal je mogelijk te veel voor je elektriciteit

Slimme energiemeters zijn niet altijd betrouwbaar waardoor consumenten mogelijk te veel betalen. De netbeheerders hebben nu een lijst opgesteld met typenummers van de meters die mogelijk afwijken.

Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat ruim 850.000 huishoudens in ons land een elektronische meter hebben die het energieverbruik mogelijk niet goed meet. Vijf van de negen meters gaven hogere standen door dan het feitelijke verbruik. Het verschil liep tijdens de tests op tot 582 procent, zes keer zo veel als het echte verbruik. 

De netbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor de meters, onderkennen dat 850.000 meters problemen kunnen geven. Het gaat om de volgende type meters, melden ze na vragen van RTL Nieuws:

 • Echelon 83331-1IMAD KAP4

 • Enermet E420-n(t)(s) P8KM

 • Iskra  MT371-D1A52 ZBEP

 • Iskra ​ MT171-D2A52 RBEN

 • Iskra  MT382-D2A52 ZBBD

 • Iskra  MT171-D2A52 ZBER

 • Iskra  MT382-D2A52 ZBEV

 • Landis + Gyr ZCF110CBtFs2 E0004

 • Landis + Gyr ZMF110CBtFs2 E0005

 • Landis + Gyr ZCF120ABd(F)s2 KAAE

 • Landis + Gyr ZMF120ABdFs2 ZAEX

Consumenten die een 'onverklaarbaar hoog' energieverbruik hebben, moeten contact opnemen met hun energieleverancier. 

Als je een energiemeter wilt laten ijken draait de consument op voor de kosten – als er niets mis blijkt met de energiemeter. Zo'n onderzoek kost tussen de 200 en 700 euro, want iedere netbeheerder hanteert een eigen tarief.

De TU Twente waarschuwt dat zo'n meting vaak nutteloos is voor de consument, omdat de test niet uitgevoerd wordt met die zogenaamde 'piekbelasting'. De Consumentenbond pleit voor een onderzoek. "Alle betrokken partijen moet de klachten serieus nemen en de problemen oplossen. Misschien moet sommige meters vervangen worden."

Alles bij de bron; RTL

3-3-2017 850 duizend "slimme stroommeters" blijken onbetrouwbaar

De afgelopen jaren zijn in Nederland 850 duizend slimme stroommeters geplaatst die het elektriciteitsverbruik mogelijk niet goed registreren. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot meetfouten tot 600 procent, blijkt uit onderzoek door de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam. Netbeheerder Liander, verantwoordelijk voor de meters, erkent dat er sprake is van een probleem, maar zegt niet meer te kunnen achterhalen waar ze zijn geplaatst.

De meetfout wordt veroorzaakt door moderne apparaten waarin de wisselstroom van het net wordt omgezet in gelijkstroom. Het gaat om bijvoorbeeld ledlampen, voedingen voor laptops en zonnepanelen. Moderne apparaten met zogenoemde omvormers veroorzaken storingen met een frequentie die vele malen hoger is dan de standaardfrequentie, waardoor er piekjes en kleine dalen in de sinuscurve ontstaan. Deze piekjes worden niet goed door sommige meters geregistreerd, waardoor een overschatting of onderschatting van het verbruik ontstaat.  Consumenten met zonnepanelen of een elektrische auto lopen risico op afwijkingen. 

Liander zegt nog geen idee te hebben hoe het probleem opgelost kan worden en raadt consumenten met een afwijkend verbruik zich eerst te melden bij de energieleverancier. De woordvoerder erkent dat de beheerder verantwoordelijk is voor het leveren van betrouwbare meters, maar zegt weinig te kunnen doen omdat niet bekend is waar ze staan. 'We weten nog niet hoe het op te lossen.' Het gaat volgens de netbeheerder om meters die zijn geplaatst tussen 2012 en 2014.

Alles bij de bron; Volkskrant

1-3-2017Slimme meter onthult intieme details privéleven

Gegevens van een slimme meter onthullen intieme details van iemand privéleven en zijn dan ook niet te vergelijken met analoge energiemeters, zo stellen de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF en Privacy International. De organisaties hebben dit in een brief aan een Amerikaanse rechter laten weten.

De rechter behandelt het hoger beroep in een zaak tussen de Amerikaanse stad Naperville en een lokale beweging. De stad begon in 2012 met het vervangen van analoge meters door slimme meters. Volgens de lokale beweging vormen de slimme meters een gevaar voor de gezondheid en schenden ze de privacy van bewoners. Een lagere rechtbank oordeelde vervolgens dat Amerikanen geen privacy hoeven te verwachten als het om hun slimme metergegevens gaat.

"Waar analoge meters alleen een maandelijkse meting over het energieverbruik afgeven, meten slimme meters het energiegebruik in veel kortere intervallen. Hier wordt er elke 15 minuten informatie verzameld. Niet alleen hoeveel energie er is verbruikt, maar ook wanneer. Een slimme meter geeft daarom een veel gedetailleerder overzicht van iemands privéleven. "Met elke 15 minuten een meting, kan iemand zien wanneer mensen naar bed gaan, in de ochtend opstaan, naar werk of naar school gaan. Iemand kan werkdag- en weekendpatronen zien en ga maar door. Amerikanen verwachten terecht dat hun privé-activiteiten in huis ook privé blijven", zo stelt de brief  (pdf). Volgens de privacyorganisaties is het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet dan ook op deze gegevens van toepassing. 

In de aankondiging van de brief op Medium waarschuwen de EFF en Privacy International dat slimme metergegevens ook kunnen onthullen welke apparaten er op een gegeven moment staan ingeschakeld, waardoor kan worden afgeleid wanneer mensen aan het eten zijn, een douche nemen, tv kijken of fitnessapparatuur gebruiken. De organisaties roepen de rechter dan ook op om de uitspraak van de lagere rechtbank terug te draaien.

Beide organisaties wijzen daarbij ook naar de situatie in Europa. De EU wil 80 procent van de huishoudens in 2020 over een slimme meter beschikt. De Europese Databeschermingsautoriteit waarschuwde eerder al dat slimme meters het massaal verzamelen van persoonlijke informatie mogelijk maken en adviseerde lidstaten om voldoende beveiligingsmaatregelen te implementeren.

Alles bij de bron; Security

27-2-2017 Slimme meter is niet verplicht

Netbeheerder 'Enexis' heeft bij duizenden huishoudens in Tilburg folders rondgebracht met de aankondiging dat 'Slimme meters' geïnstalleerd gaat worden. De folder kondigt de installatie aan waarin wordt verwezen naar een vervolgbrief waarin een afspraak vermeld staat.

De slimme meter is niet verplicht en kan geweigerd worden. Er zijn nogal wat nadelen verbonden aan de 'slimme meter'.

 • De energiemaatschappijen willen de slimme meters ook gebruiken om wanbetalers op afstand af te sluiten.

 • Er is nog steeds veel discussie over het stralingsgevaar van een slimme meter, die met een bepaalde frequentie signalen doorzendt. Onduidelijk is nog altijd of deze straling schadelijk is voor de gezondheid.

 • Het risico voor afluisteren of hacken van het signaal van de slimme meter.  In januari 2015 werd dit risico al aangetoond in een uitzending van het Vara-programma 'Kassa' en gaf projectleider communicatie voor de slimme meter Lucas Stassen van Netbeheer Nederland, koepelorganisatie van netbeheerders, dit toe: "We doen er alles aan om de beveiliging van de ICT zo goed mogelijk te doen, maar tegen hackers is niets bestand." Zo kunnen eventuele hackers je apparaat uitzetten op afstand en informatie verkrijgen over wanneer iemand van huis is. (Bron: Energy Society OnlineOpent in een nieuw venster)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt eveneens voor dit risico en inmiddels zijn er gedragscodes opgesteld voor energieleveranciers, netwerkbeheerders en overige aanbieders van dienst. Dit wil echter nog niet zeggen dat iedereen zich hieraan houdt en dat gedetailleerde, persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen kunnen komen.

Wie inmiddels al een 'slimme meter' heeft laten plaatsen, kan via de klantenservice van Enexis de instellingen laten wijzigen en ervoor kiezen dat de gegevens niet meer door Enexis worden uitgelezen.

Bron; Tilburgers

15-2-2017 UT: deel energiemeters slaat hoger uit dan feitelijke verbruik

De statische energiemeters die de afgelopen jaren zijn geplaatst zijn te goedkoop en te simpel. Frank Leferink, hoogleraar EMC (Electromagnetic Compatibility) verbonden aan de UT zegt dat veel moderne electronica (dimmers, gsm-opladers, led-lampen, etc.) een storende werking hebben op statische en slimme meters. "De ontwerpers van de meters hebben daar niet goed genoeg over nagedacht." Het onderzoek wijst uit dat vooral te hoge meterstanden optreden.

Netbeheer NL heeft een contra-expertise uit laten voeren. Een onafhankelijke instelling rapporteerde dat het verhaal klopte. Leferink: "Maar, was toen het verhaal van Netbeheer, het probleem zou zich alleen voordoen bij verouderde meters. Voor de nieuwere meters gelden betere normen. Wat niet klopt. Want ook de verbeterde meters laten dit probleem zien." Vijf van de tien onderzochte meters gaven een te hoge uitlezing aan. De onderzoeker schat daarom dat in Nederland ruim driekwart miljoen meters aan deze kwaal lijdt.

De onderzoekers hebben met publicatie gewacht om leveranciers de tijd te geven te reageren. De hoogleraar constateert: “Maar ze proberen alles te dempen. 'Toon maar aan dat het ook in een woning kan gebeuren', zeggen ze. Maar er komen wel steeds meer klachten binnen.

Namens Netbeheer Nederland meldt Liane ter Maat 'dat we al een tijdje bekend zijn met de resultaten van dit onderzoek'. Ter Maat: "Die afwijking is er alleen in uitzonderlijke omstandigheden, dus bij een schakelbord met vijftig lampen of grote dimmers, en die komen in normale huishoudens niet voor." Ter Maat bevestigt dat bepaalde meters waarbij het probleem zich voordeed, niet meer worden aangeboden.

Alles bij de bron; Tubantia

10-2-2017Drie miljoenste slimme meter in Nederland aangesloten

In de maand februari is de 3 miljoenste slimme meter in Nederland aangesloten. Netbeheerders bieden de komende jaren aan alle huishoudens een slimme meter aan. Het doel is dat 80 procent van de huishoudens eind 2020 een slimme meter heeft. De slimme meters bieden netbeheerders op macroniveau meer inzicht in de pieken op het energienet en maken het mogelijk het net betrouwbaar te houden. 

In november adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat energie besparen met een slimme meter gemakkelijker gemaakt moet worden. Netbeheerders, marktpartijen en de rijksoverheid maken de komende maanden afspraken over hoe ze dat gezamenlijk het beste kunnen doen. De regionale netbeheerders Enexis, Liander, Stedin, Cogas, Enduris, Rendo en Westland Infra installeren de slimme meters.’

Alles bij de bron; GroeneCourant

2-2-2017Vlaamse regering wil vanaf 2019 slimme energiemeters invoeren

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle Vlaamse huishoudens de nieuwe digitale energiemeters in huis krijgen, zegt de Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein. "We zijn zeker niet de eersten van de klas, maar de laatsten van Europa. Er is dus geen tijd meer te verliezen. Ik zal er alles aan doen om de vooropgestelde streefdatum van 1 januari 2019 als officiële start van de uitrol van de digitale meters te halen."

Tommelein claimt dat netbeheerders al voorbereidingen treffen voor de invoering, al zijn er nog wat kwesties uit te werken. Zo vrezen eigenaren van zonnepanelen dat ze nadeel ondervinden van de digitale meters, die in tegenstelling tot de analoge meters niet teruglopen als huishoudens stroom leveren aan het net. Daar komt volgens de minister een oplossing voor. "Iemand die investeert in zonnepanelen zal duidelijk, zelfs als dat is met een terugdraaiende teller die wordt afgeschaft, in een systeem terechtkomen dat nog altijd rendabel blijft."

Daarnaast is het onbekend wie de aanschaf van de meters gaat betalen. De slimme energiemeter heeft een eigen internetverbinding en kan dus zelfstandig meterstanden doorgeven aan de energiemaatschappij. 

Alles bij de bron; Tweakers

24-1-2017Kamerbrief met reactie op het rapport ‘De slimme meter, uitgelezen energie(k) ?’

Vanaf januari 2015 wordt de slimme meter door de netbeheerders aangeboden aan alle kleinverbruikers (huishoudens en klein zakelijke verbruikers). 

Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 blijkt dat het in het Energieakkoord afgesproken doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 nog niet gehaald wordt. Dit komt onder andere doordat de extra energiebesparing bij kleinverbruikers achterblijft.

In de eerste marktbarometer over de grootschalige aanbieding van de slimme meter (Kamerstukken II 2015-2016, 30 196, nr. 468) concludeert RVO dat de gerealiseerde energiebesparing achterblijft bij de verwachtingen, aangezien slechts 6% van de bevraagde kleinverbruikers bij wie een slimme meter is aangeboden aangeeft hiervoor één of meer concrete marktaanbiedingen te hebben ontvangen of in staat is hierover een afgewogen aanschafbesluit te nemen. Als belangrijkste oorzaken noemt RVO onvoldoende communicatie naar de consument over de besparingsmogelijkheden rond het moment van het aanbieden van de slimme meter en bij het tweemaandelijkse verbruiks- en kostenoverzicht en een te eenzijdig aanbod van energieverbruiksmanagers.

Alles bij de bron; RijksOverheid [PDF]

5-1-2017 Ook België moet aan de 'Slimme' meter, de drog-argumenten zijn hetzelfde

Hoogstwaarschijnlijk hebt u nu een klassiek elektromechanisch meetsysteem, met een wieltje. Dat ziet u voortdraaien als u elektriciteit verbruikt, en eventueel terugdraaien op momenten dat u zelf meer elektriciteit produceert (bijvoorbeeld met zonnepanelen) dan u verbruikt en u dus uw overschot in het elektriciteitsnet injecteert.

Wat heb ik eraan? In een eerste fase vooral een beter inzicht en bewustzijn, 'Het grote voordeel voor de eindverbruiker komt pas in een tweede fase', legt Ruben Baetens van het energieconsultantykantoor 3E uit. 'Er zijn nieuwe toepassingen uit te werken. De elektriciteitsleverancier zou je per uur van de dag andere tarieven kunnen voorstellen: lager wanneer er weinig vraag is. Zo kan een deel van je verbruik goedkoper worden, maar wellicht wordt het op piekmomenten net duurder.

Wat heeft de maatschappij eraan? 'Digitale meters zijn een essentiële stap om gebruikers actief te laten deelnemen aan de elektriciteitsmarkt', legt Baetens uit. 'Als je consumenten ertoe kan aanzetten hun verbruik meer te sturen naar luwe momenten, vlak je de vraagpieken af.

Moet ik verplicht een slimme meter nemen?  Blijft in de toekomst de mogelijkheid bestaan een slimme meter te weigeren? 'Er is nog niets beslist rond de modaliteiten', luidt het desgevraagd op het kabinet van Tommelein. Er wordt benadrukt dat de minister in nauw overleg is met de Privacycommissie. In de sector wordt verwacht dat de digitale meters eerst worden ingevoerd in bepaalde situaties: bij nieuwbouw of een grondige renovatie, bij prosumenten, en bij mensen met een budgetmeter. Plus bij wie er vrijwillig voor kiest.

Alles bij de bron; deTijd

5-1-2017 Uitslag Stelling over de slimme meter: ’Klant heeft er niets aan’

De uitrol van slimme meters in alle Nederlandse huishoudens dreigt op een fiasco uit te lopen. De besparing valt met nog geen 1 procent een stuk lager uit dan de verwachte 3,5 procent.

De meeste respondenten zien er weinig heil in. Vooral omdat ze het een inbreuk op hun privacy vinden. „Zolang ik het tegen kan houden, wil ik geen slimme meter in huis”, zegt iemand. „Ik vind het een gevaarlijk idee dat energiebedrijven zoveel macht hebben.” Een ander reageert: „Ik vertrouw het voor geen ’meter’ , iedereen kan meekijken/alles controleren. Als je het zo bekijkt dan is het een ’slimme’ meter. Wij hebben spijt dat we zo'n ding hebben laten plaatsen.”

De overgrote meerderheid denkt dat de slimme meters er vooral zijn in het voordeel van de energieleveranciers. „Die kunnen dan over gedetailleerde informatie beschikken waarvan, net als met cookies op de computer, commercieel misbruik gemaakt kan worden. Waardoor ik weer bestookt word met reclame voor zuinige apparaten en dergelijke.”

Bij veel reacties straalt het wantrouwen er vanaf. Menigmaal geven respondenten aan geen slimme meter te willen omdat „ze dan kunnen zien wanneer je niet thuis bent” of „omdat de (data)veiligheid niet is gegarandeerd en de meter op afstand gemanipuleerd kan worden indien deze gehackt is”.

Alles bij de bron; Telegraaf 

2016

4-12-2016 Allemaal aan de slimme meter - Interview met programmamanager & lezers reacties

interview [ledenblad nov. 2016]

Alle acht miljoen huishoudens in Nederland moeten voor 2020 een slimme meter aangeboden krijgen. Dagelijks zijn daartoe honderden monteurs op pad. Met de overheid als opdrachtgever, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouders. En Jan Hofman, programmamanager bij brancheorganisatie Netbeheer Nederland, aan het hoofd van de operatie.

Gaat het lukken die deadline van 2020 te halen? ‘Ja, daarvan ben ik overtuigd. Sinds 2015 hebben we al 2,5 miljoen adressen voorzien van een slimme meter....

Hoe zijn de reacties op de slimme meter? ‘De meeste mensen willen ‘m graag hebben. Uiteraard zijn er ook mensen die zich afvragen: Wat heb ik eraan?...Tot nu toe weigert vijf procent van de mensen de meter. Soms omdat ze de toegevoegde waarde ervan niet zien, soms omdat ze bang zijn voor privacy-risico’s. Ze vrezen dat naast netbeheerders ook anderen hun meter op afstand kunnen uitlezen.’...

Zijn er in Nederiand nooit meters gehackt? ‘We kennen geen gevallen van hacken. Wel van identiteitsfraude. Een journalist van NRC Handelsblad wist vorig jaar gegevens over energieverbruik uit andermans slimme meter te halen, door zich voor te doen als die klant. We hebben onmiddellijk maatregelen genomen om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren.’...

Stuiten jullie bij de installatie van de meters weleens op problemen? ‘Bij 0,7 procent van de huishoudens kan de meter nog niet worden geplaatst. Bijvoorbeeld omdat de gasmeter te ver van de elektriciteitsmeter hangt. Dan is draadloze communicatie tussen de twee niet mogelijk. Dat laten we nu maar even zo. In de toekomst gaan we in zulke gevallen mogelijk alleen de elektrameter vervangen.’ ...

Wordt er dankzij de slimme meter al energie bespaard? ‘Niet significant , blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)....

Onze leden vinden het grootste voordeel van de slimme meter dat ze geen meterstanden meer hoeven doorgeven. Ze denken bij de meter nauweliiks aan kostenbesparing. ‘De voorlichting door energie1everanciers kan veel beter. Het al genoemde onderzoek van de RVO laat zien dat slechts 6 procent van de mensen met een slimme meter een aanbieding heeft ontvangen voor een energieverbruiksmanager. Heel te1eurstellend. Dat percentage moet omhoog, daarover zijn we in gesprek met de energieleveranciers.’

lezersreacties [ledenblad dec. 2016]

1] ...Het enige slimme voor de consument is dat deze de standen automatisch doorgeeft aan de elektriciteitsleverancier. Verder is het een gewone meter en de suggestie dat hij stroom zou besparen is onzin. Hij maakt het gebruik niet inzichtelijker, ook de oude meter was elk moment af te lezen. Nee, de meter is met name slim voor de leverancier. Gewoon doorgaan met de oude, die is pas echt slim. Voor de huisbezitter...

2] Ik heb de slimme meter geweigerd: Ik vind mijn privacy belangrijker dan even een paar minuten per jaar de meterstanden doorgeven. Dat is een fluitje van een cent. Ik zie alleen voordeel voor de leverancier: Zij kunnen een aantal banen van meteropnemers schrappen.

3] Mag ik aub terug naar mijn oude meter? Dan behoud ik mijn saldering, mocht de overheid besluiten dit af te schaffen. Een slimme meter kiezen is dom als je zonnepanelen hebt.

Veel meer bij de bron; Ledenblad Vereniging Eigen huis van 11/'16 & 12/'16 [hier een combi PDF van beide uitgaves]

07-09-2016 Goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake
de Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA) file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/besluit_gedragscode_slimme_meters_overige_dienstenaanbieders.pdf

19-11-2016 Slimme meter bespaart amper

Het vervangen van zeven miljoen ouderwetse ’domme’ meters in Nederlandse huizen door intelligente exemplaren dreigt maar een fractie op te leveren van de energiebesparing die van tevoren was beloofd. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Door de gekozen aanpak wordt de 3,3 miljard euro die de operatie kost niet terugverdiend als er niet wordt ingegrepen. Nu een kwart van de meters is geïnstalleerd, dreigt de gemiddelde energiebesparing per huishouden die de slimme meter oplevert, te blijven steken op gemiddeld minder dan 1% in plaats van de voorgespiegelde 3,5%.

Met het wegvallen van meer dan twee derde van die energiebesparing dreigt het sommetje voor honderden miljoenen euro’s in de rode cijfers te belanden. Overige baten komen uit efficiencywinst voor netbedrijven en betere marktwerking.

Het tegenvallende resultaat komt vooral door de keuze voor een schriftelijk verbruiks- en kostenoverzicht dat gebruikers elke twee maanden ontvangen, in plaats van een schermpje bij te leveren waarop het energiegebruik live te volgen is, stelt het PBL in een beleidsnotitie die het maandag publiceert. Dit komt omdat mensen op informatie achteraf veel minder sterk reageren dan op data die direct laat zien wat er gebeurt. „Als energiebesparing het doel is, dan is directe feedback veel effectiever. Het werkt beter als mensen meteen een piek zien als bijvoorbeeld de waterkoker aangaat”, zegt PBL-onderzoeker Kees Vringer.

Dat blijkt onder andere uit ervaringen in het Verenigd Koninkrijk, waar bij de uitrol van slimme meters wel schermpjes werden geleverd. Dat leverde daar een energiebesparing van 3% op. Volgens onderzoek dat Eneco heeft laten uitvoeren naar het gebruik van de slimme thermostaat Toon, blijken klanten daardoor gemiddeld 3% te besparen op elektra en zelfs 6% op gas, zegt een woordvoerder.

Alles bij de bron; Telegraaf

2-8-2016 Huidige overzichten van de slimme meter stimuleren energiebesparing niet

Een belangrijk doel van de slimme meter is om huishoudens te helpen energie te besparen. Overzichten van verbruikskosten en energieverbruiksmanagers kunnen daar bij helpen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de tevredenheid van ruim 4.400 consumenten met een slimme energiemeter blijkt dat de helft van hen door de verbruikskostenoverzichten niet gestimuleerd wordt om zelf energie te besparen. Maar liefst een derde van de ondervraagden zegt de verplichte tweemaandelijkse verbruikskostenoverzichten niet eens te ontvangen. 

Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat de slimme meter de consument daadwerkelijk helpt om energie te besparen. Daarmee kunnen huishoudens bijdragen aan de doelen van het Energieakkoord. De vereniging drong in 2014 aan op begrijpelijke, vergelijkbare en controleerbare energieoverzichten, waaronder ook verbruikskostenoverzichten. In 2015 voerde minister Kamp het ‘Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht’ in. Vereniging Eigen Huis vindt dit een goede stap maar constateert dat leveranciers nog niet voldoen aan de regelgeving. De kwaliteit van de verbruikskostenoverzichten moet aanzienlijk verbeteren om de consument te helpen energie te besparen.

Alles bij de bron; Ver.EigenHuis

17-7-2016 AP wil verwerking meetgegevens uit slimme meters goed gaan keuren

De Autoriteit Persoonsgegevens is van plan om de gedragscode voor het verwerken van persoonlijke meetgegevens afkomstig uit slimme meters geldig te verklaren, zo heeft de privacytoezichthouder aangekondigd. De gedragscode is door de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) opgesteld.

De gedragscode is bedoeld voor Overige Diensten Aanbieders (ODA's) en stelt regels voor het verwerken van meetgegevens die als persoonsgegevens zijn aan te merken en zijn verkregen door middel van het op afstand uitlezen van een slimme meter. De gedragscode is beperkt tot de P4-poort van de slimme meter, aangezien de toegangsverlening tot de meetgegevens via de netbeheerders loopt, die de meters op afstand uitlezen...

...Voordat ze dit mogen doen moet de Autoriteit Persoonsgegevens verklaren dat de gedragscode aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoet Dit houdt in dat de ODA's ondubbelzinnige toestemming van de betrokkenen moeten hebben voordat hun gegevens voor marketing gerelateerde doeleinden mogen worden verwerkt.

Ook moeten particulieren de mogelijkheid hebben om hun toestemming weer in te trekken. Verder mogen de persoonsgegevens alleen door medewerkers van de ODA's worden verwerkt die gezien hun taak daartoe toegang dienen te krijgen. Het ontwerpbesluit van de gedragscode (pdf) is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd (pdf), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat het die wil goedkeuren. Belanghebbenden kunnen echter nog drie weken op het ontwerpbesluit van de gedragscode bij de toezichthouder reageren.

Alles bij de bron; Security

26-5-2016 Slimme meters: het Trojaans paard in de huiskamer ?

Huishoudelijke apparaten worden steeds slimmer, de voornaamste eis aan apparatuur lijkt de wifi-connectie. Deze apparaten creëren data, data die interessant zijn voor een heleboel partijen. Maar wie beheren eigenlijk deze data? En vooral, waarom halen we hier onze schouders over op?

Klantenservice Energiebedrijf X: “Goedemiddag met Ria, waarmee kan ik u helpen?”
Ik: “Goedemiddag. Die slimme thermostaat die jullie aanbieden, waar worden de data daarvan opgeslagen?”
Klantenservice: “Uh.. Geen idee.”
Ik: “De slimme thermostaat heeft veel data, over wanneer ik thuis ben, wanneer ik douche, hoe laat ik ga slapen etc. Waar worden deze data beheerd?”
Klantenservice: “Meneer, niet bij ons…”
Ik: “Ok, maar waar dan wel? Die data worden ergens opgeslagen.”
Klantenservice: “Poeh, geen idee meneer. Misschien bij de fabrikant van de slimme thermostaat. Anders moet u maar even Googlen.”

Dit gesprek heeft letterlijk plaatsgevonden met een aantal verschillende grote Nederlandse energiebedrijven. Van andere energiebedrijven kreeg ik een standaardmail met een privacyverklaring waar overduidelijk de juridische mensen erg content mee zijn, voor een doorsnee klant is het een nietszeggende tekst...

...Een slimme thermostaat is een thermostaat die het energieverbruik afstemt op het leefgedrag van de bewoners. Zo’n thermostaat volgt het leefpatroon met als doel energie en dus kosten te besparen.

Er bestaan verschillende soorten slimme thermostaten met verschillende functies. Over het algemeen hebben ze de volgende kenmerken:

 • Lichtsensor: Deze sensor detecteert wanneer het licht is uitgegaan en zorgt ervoor dat de verwarming uitschakelt.

 • Aanwezigheidsdetectie: De aanwezigheidsdetectie controleert of je thuis bent en zet de verwarming aan of uit.

 • Op afstand bestuurbaar: via een smartphone bijvoorbeeld.

Bijna elke energiebedrijf levert een slimme thermostaat. Een ronkende privacyverklaring moet zorgen dat de klant zich geen zorgen hoeft te maken dat dit energiebedrijf iets doet met de data afkomstig uit de thermostaat. Dit geloof ik ook tot op bepaalde hoogte, de wetten rondom privacy waar deze partijen zich aan moeten houden zijn streng. Het risico zit aan de achterkant van de slimme thermostaat, namelijk de fabrikant.

Toon, Anna, Nest, Tado, ICY, achter deze lieve namen blijkt een groot netwerk van onbekende bedrijven te zitten dat toegang heeft tot een gigantische berg waardevolle data. De Toon van energiebedrijf Eneco wordt gemaakt door het bedrijf Quby uit Amsterdam. Eind vorig jaar nam Eneco Quby volledig over. Al snel kwam ik in contact met een van de eigenaren van Quby. Hij gaf aan dat data uit de slimme thermostaat alleen lokaal wordt opgeslagen op de slimme thermostaat zelf en wordt uitgelezen door het energiebedrijf. De bijbehorende app slaat de data ook (encrypted) op.

Het bedrijf achter Anna, van energiebedrijf Nederlandse Energie Maatschappij (NEM), is Plugwise. Dit bedrijf heeft dus serverruimte gekocht bij Amazon, een behoorlijk betrouwbare partij als het om data-opslag gaat, maar ergens begon het te wringen toen Plugwise aangaf dat…

Indien u de Anna bij ons koopt zal de data alleen door u èn door ons worden ingezien. Indien u deze via een energiebedrijf aanschaft zullen ook zij inzicht hebben.”

Alle partijen hebben dus ineens toegang tot data afkomstig van een thermostaat die in iemands huis hangt?...

...De data worden dus ergens opgeslagen, maar waar dan en wie beheren deze data? Opvallend is ook dat geen enkele energiebedrijf of fabrikant de mogelijkheid geeft tot het persoonlijk archiveren van de historische data en deze data wellicht kunnen overhandigen aan een nieuwe partij. Bij elke nieuwee slimme thermostaat in huis wordt er opnieuw begonnen met het verzamelen van data. De historische data blijven bij de fabrikant...

...Ik heb niets tegen slimme thermostaten. Sterker nog, ik wil ook echt geloven dat energieleveranciers niets met mijn data doen, ik wil ook geloven dat de fabrikanten van die thermostaten (de zogenaamde ODA’s) zuinig zijn op deze data. Mijn zorg zit in het onzichtbare gedeelte van de data. Als klant met een slimme thermostaat weet je niet waar jouw data op worden geslagen, wie er wat mee doet en of er andere partijen aan kunnen of mogen komen. Dit gedeelte blijft onderbelicht, en hoe onschuldig data uit een slimme thermostaat ook lijken, het is dat niet. Persoonlijke data is geld waard, veel bedrijven kunnen hier ook weer veel geld aan verdienen, zonder dat je hier als gebruiker iets van terug ziet.

Het blijft moeilijk inschatten hoe we onze privacy moeten verdedigen tegen boven genoemde zaken. Zo lang we onze schouders ophalen over onze data, zal de grens elke keer weer wat verder worden opgerekt en zullen bedrijven de mazen in de wet blijven opzoeken. Waar veel geld in omgaat, worden bepaalde zaken niet geschuwd.

Alles bij de bron; AdFormatie

 


 

2015

1-1-2015 energielabel voor woningen in geval van verkoop of verhuur verplicht gesteld. (zonder verplichting tot accepteren van ‘slimme’ meter maar wel met stille aandrang daartoe)

29-1-2015 Identiteitsfraude schaadt ‘slimme’meter- de Stentor 

30-1-2015 De slimme energiemeter was toch niet zo veilig NRC 

9-2-2015 tv uitzending over perikelen rond het verplichte energielabel- Tros Radar

23-2-2015 Dichte deur voor monteur slimme meter de stentor 

25-2-2015 Privacynieuws.nl Een op de tien weigert de slimme energiemeter

Een op de tien huishoudens in Nederland weigert de slimme meter, waarmee energiebedrijven de meterstanden op afstand willen uitlezen. Dat blijkt uit door De Stentor opgevraagde gegevens van netbeheerder Enexis. Sommige gebruikers vrezen echter dat criminelen of hackers data kunnen onderscheppen.

1 op de 10 huishoudens geeft niet thuis als hun netbeheerder hen een slimme energiemeter aanbiedt die automatisch de meterstanden naar de netbeheerder verstuurt. Soms actief, door aan te geven dat ze zo'n meter niet willen. Maar vaker passief, doordat de monteur die de meter moet plaatsen op het doorgegeven tijdstip voor een gesloten deur komt te staan...

...De gezamenlijke netbeheerders hopen dit jaar op 800.000 adressen de meter te plaatsen. In 2020 moet het kastje aan alle Nederlanders zijn aangeboden.

Alles bij de bronnen; BeveiligingsNieuws & deStentor

 

 

23-3-2015 Belgische politie waarschuwt; Domotica te makkelijk te hacken -- PrivacyNieuws.nl

De Belgische federale politie vraagt om domotica beter te beveiligen. Via de toestellen in je huis die zijn aangesloten op het internet kunnen inbrekers namelijk makkelijk inbreken. 

Het probleem is dat domotica vaak niet goed beveiligd zijn tegen hacken. Als de thermostaat van je verwarming een tijd heel laag staat bijvoorbeeld, dan weten ze dat je er niet bent en dat ze dan perfect je huis kunnen komen leegroven. Alles bij de bron; HLN [incl video]

31-3-2015 Promotiebijeenkomst Netbeheerders en andere voorstanders van de ‘slimme meter’

Sign of Time-8 o.L.v. H.v. Elburg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die sinds 2009 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken actief betrokken is bij de introductie van de slimme meter in Nederland.

1-4-2015 Security.nl "Slimme meter": weigeren, of kooi van Faraday maken?   

2014

10-03-2014 Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters- met behoud van weigeroptie www.rijksoverheid.nl/slimme-meters....

10-03-2014 Besluit grootschalige uitrol slimme meter www.rijksoverheid.nl/....uitleesbare-meetinrichtingen.html

10-3-2014 Monitoringrapportage Kleinschalige aanbieding Slimme  meter www.rijksoverheid.nl/....monitoringrapportage-kleinschalige-aanbieding-slimme-meter.html

11-3-2014 Toelichting op besluit kabinet 'Slimme energiemeters' vanaf volgend jaar breed uitgerold www.privacynieuws.nl/....f-volgend-jaar-breed-uitgerold.html

23-4-2014 Slimme meter kan eigenaar zonnepanelen geld kosten http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/slimme-meter-kan-eigenaar-zonnepanelen-geld-kosten-1.4327289

26-10-2014 Privacynieuwsdienst ‘het begint….. de uitrol van miljoenen ‘slimme’ meters http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/binnenlands-nieuws/slimme-energiemeters/13671-het-begint-de-uitrol-van-miljoenen-slimme-meters.html

Vanaf 1 januari begint de uitrol van slimme energiemeters, een complexe technisch-logistieke operatie zoals bleek tijdens de grootste pilot tot nu toe in de Hoeksche Waard.

Nederland kent  8 miljoen electriciteits- & 7 miljoen gasaansluitingen die voor 90 % onder de grote netbeheerders vallen, Liander, Stedin en Enexis. De grootschalige invoer van de zogenaamde 'Slimme meters' in de komende jaren betekent dat de infrastructuur die in de loop van een eeuw is opgebouwd in één keer wordt glad getrokken. Een mega operatie.

 

2013  

01-01-2013 EU Commission Work Programme Roadmap 1ste kwartaal 2013

pdfEnergy Technologies and Innovation in a future European Energy Policy28.78 KB

Begin 2013 (ongedateerd) Publicatie boek 'European Data Protection: Coming of Age' ISBN 978-94-007-5184-2

Hoofdstukken – 'Smart Metering and Privacy in Europe: Lessons from the Dutch Case'(pag 269-293) Colette Cuijpers, Bert-Jaap Koops 

Hoofdstuk 'Beyond Gut Level – Some Critical Remarks on the German Privacy Approach to Smart Metering' (pag 313-345) - Frank Pallas 


13-02-2013 Stadsblad Utrecht 'installatie slimme meters aangevangen'


18-02-2013 Kamerbrief stand van zaken uitrol slimme meters 
De Kamerbrief verwijst naar 2 onderzoeken: een zogeheten monitoringrapportage van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en een onderzoek naar de mogelijkheden om energie te besparen door de slimme meter van Agentschap NL.

18-02-2013 Privacynieuws.nl 'Maar weinig mensen weigeren slimme energiemeter 

18-02-2013 Tweakers  'weinig mensen weigeren slimme meter ( volgens minister Kamp in brief aan Tweede Kamer weigerde eerste halfjaar 2012 2,3%

20-02-2013 Stuttgarter nachrichten.de : Stromfirmen wollen Kühlschränke fernsteuern - Um Versorgung zu sichern  

2012

05-01-2012  Telegraaf 'slimme meter in paar jaar overal.

07-01-2012  Telegraaf 'slimme electronica beu' Het enige dat steeds goedkoper is zijn de leugens

09-01-2012 Security.nl ‘Slimme meter onthult kijkgedrag consument’

17-01-2012  Essent claimt grote belangstelling voor onlinediensten als E-thermostaat

20-01-2012 artikel Vrijbit 'Doel van inzet 'slimme' energie meters: Geen energiebesparing'

25-01-2012 Debat oversmart grids tijdens het driedaagse congres’ Computers, Privacy & Data Protection’ georganiseerd door de Vrije Universiteit in Brussel.

Thema: The new-generation electrical grids (smart grids) recently got very high on the agenda of privacy advocates. Despite some noble economic, environmental and security benefits, among others, the issue of privacy and data protection therein still raises a lot of controversies. Why privacy matters for smart grids? Can privacy and smart grids walk together? These issues will be addressed from the perspectives of industry, academia, civil society organisations, policy makers and regulators.

Panelleden: Ulrich GREVELER, Muenster University of Applied Sciences (DE), Michael JOHN, Elster (DE), Rainer KNYRIM, Preslmayr Rechtsanwälte OG (AT), Klaus KURSAWE, University of Nijmegen (NL), Marielle LIIKANEN, Swedish Energy Market Inspectorate (SE) and Council of European Energy Regulators and European Regulators’ Group for Electricity and Gas (EU), Valérie LORGE, European Commission (EU), Bram REINDERS, Alliander (NL), Monika ŠTAJNAROVÁ, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) (EU), Luc VAN NUFFEL, Electrabel (BE), Wojciech WIEWIOROWSKI, Inspector-General for the Protection of Personal Data (GIODO) (PL)

Verslag: wetenschappers, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, advocaten, burgerrechtenorganisaties t/m toezichthouders voor gegevensbescherming vanuit alle hoeken van Europa gaven blijk van hun grote zorgen over de immense aantasting van de privacy die door het gebruik van ‘slimme’ energiemeters kan worden veroorzaakt.

Alom bleek men van mening dat de ‘slimme’ meters eerst moeten voldoen aan privacy-by-design-privacy-bescherming alvorens de beoogde EU uitrol van de meetsystemen verantwoord zou zijn.

Opvallend was dat men in landen als Zweden, waar de burgers oorspronkelijk tevreden waren met het systeem omdat men eindelijk deugdelijke rekeningen kreeg, nu ook begint te beseffen wat er aan gedragsregistratie mogelijk is met dit systeem. Burgers uit landen als Tjechië en Polen blijken feilloos te beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van de gedragsregistratie ‘achter de voordeur’.

26-01-2012 Uitreiking Belgische Big Brother Awards

In de categorie Media en Technologie werd de geplande invoering van slimme energiemeters verkozen tot winnaar. Volgens de organisatie, deLiga voor de Mensenrechten, voldoen de meters in hun huidige vorm niet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat ze het privéleven niet eerbiedigen. Ook stelt de Liga zich vragen over de veiligheid van de opgeslagen gegevens. http://www.knack.be/belga-algemeen/mobib-kaart-van-mivb-wint-big-brother-award/article-4000035470779.htm

16-02-2012 Tweakers ‘Tot 2014 krijgen 450.000 huishoudens een slimme energiemeter’.

http://tweakers.net/nieuws/80097/tot-2014-krijgen-450000-huishoudens-een-slimme-energiemeter.html

minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gaf in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer het startsein voor de verdere ‘uitrol’ van de slimme meter.

‘Volgens de planning krijgen de komende twee jaar 450.000 huishoudens en kleine bedrijven de slimme meter. Dat komt neer op ongeveer 5000 adressen per week. Meer dan 200 monteurs zijn hiermee vol aan de slag, het hele jaar door.  Tot 2014 investeren de bedrijven die de energienetwerken beheren 130 miljoen euro in de slimme meter. De totale investering in de vervanging en verbetering van het energienet bedraagt 800 miljoen euro per jaar.’

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2012/02/16/slimme-energiemeter-helpt-energierekening-omlaag.html

11-05-2012 De Standaard.biz

Belgisch nieuws: 'Slimme meters belanden in ijskast'

15-05-2012 Privacynieuws.nl Slimme meters steeds meer onder vuur

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen 'slimme meters'. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten.

Ondertussen blijken op heel wat plaatsen, ook buiten België de kosten en mogelijke baten in vraag te worden gesteld. De Amerikaanse staat Vermont stelde recent dat consumenten zonder de verplichting tot meerbetaling een slimme meter mogen weigeren. In Canada hebben haast 6 procent van de consumenten in de staat British Columbia gesteld geen slimme meter te willen. Ook in Groot Brittannië zijn er 'counties' waar de bewoners protesteren tegen de invoering van de deze systemen.

Concreet wordt in het buitenland ook gewezen op de allicht kortere levensduur van dergelijke meters, zodat sneller dan verwacht vervangingskosten zich aandienen. Zo rekende men in het Canadese British Columbia uit dat de kosten al tot 1,6 miljard Canadese dollars stijgen, met op 20 jaar een besparing ten bedrage van 560 miljoen dollar, terwijl de meters wellicht al na 15 tot 20 jaar moeten worden vervangen.

01-06-2012 Zembla: gezondheidsrisico's electro magnetische straling

11-06-2012 Privacynieuwsdienst: EU-privacywaakhond vreest gevolgen slimme meters

In Nederland krijgen volgens de planning 450.000 huishoudens in de komende twee jaar een slimme meter. De overheid heeft echter de nodige privacymaatregelen genomen; zo is het mogelijk om een slimme meter te weigeren en mogen energiebedrijven alleen de totale stand opvragen. Dat mag bovendien maar één keer per twee maanden.

11-06-2012 Security.nl: EU-privacywaakhond vreest gevolgen slimme meters

Via de slimme meters is te zien of iemand thuis of op vakantie is, of iemand een bepaald medisch apparaat of babymonitor gebruikt en hoe ze hun vrije tijd besteden. Deze leefpatronen gecombineerd met andere gegevens zijn een droom voor data-miners, marketeers, adverteerders en andere derde partijen, zo waarschuwt de EDPS.

De privacywaakhond vindt dat de Europese Commissie meer specifieke maatregelen had moeten noemen om de privacy van Europese consumenten te beschermen. Het gaat dan onder andere om uitvoeren van verplichte databescherming assessments, het waarschuwen in het geval van een persoonlijk data-lek, minimaliseren van de opgeslagen data en de bewaarduur van de gegevensopslag.

11-06-2012 Volkskrant: Privacywaakhond EU kritisch over slimme energiemeters

Voor het gebruik van de 'slimme energiemeters' in Europa moeten er betere regels komen, vindt de Europese privacybewakersdienst EDPS. Door de digitale meters kunnen energiebedrijven digitaal zien hoeveel elektriciteit een klant de hele dag door verbruikt. Ze kunnen de klant ook op afstand afsluiten. Het gevaar is dat anderen de verbinding hacken.

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS adviseerde maandag een meldingsplicht voor hack-gevallen, een betere wettelijke basis en een plicht voor energiebedrijven om de beste beschermingstechnieken te gebruiken. Klanten moeten ook steeds hun verbruik en gegevens kunnen inzien.

10-03-2012 Slimme meter is domme kracht

http://maartendewit66.wordpress.com/2012/03/10/slimme-meter-domme-kracht/

Veel details over "mogelijkheden" en "onmogelijkheden" van sluwe meters in uitgebreide "pro/con" discussie op het blog van energiebedrijf

18-05-2012Gedragscode Slimme Meters bij Kleinverbruikers, Staatscourant 2012, 9616

 

03-07-2012 De 'slimme' energiemeter is te nieuwsgierig

http://www.trosradar.nl/column_detail/bericht/8216slimme8217-energiemeters-te-nieuwsgierig/

09-07-2012 Energeia Harten kloppen beperkt sneller voor prio-plaatsing slimme meter

Copyright energeia (te lezen in digi archief Vrijbit 2012)

16-09-2012 workshop Burgerrechtenvereniging Vrijbit ‘smart meter- sneaky knowing and the the developing of the 'internet of things’ op Freedom Not Fear-2012 Brussels

04-10-2012 International Day of Action to Stop Smart Meters  http://actiondaytostopsmartmeters.org Stop Smart Meters! is a (US)grassroots-funded campaign.

01-11-2012 Bijeenkomst ‘Groen vs privacy: het Smart Grid’ (alleen voor leden)

Werkgroep Privacy van Groen Links in gesprek met Talitha Koek van de stichting Natuur & Milieu ( de Nederlandse partner van het Renewables Grid Initiative -de drijvende kracht achter het 'smart grid'-concept).

9,10, 11 oktober 2012 Smart energy Promotie event in de RAI te Amsterdam

Een groots opgezet evenement waarin de industrie te samen met technische experts hun kijk geven op de marktpotentie voor een ‘smart energie economy where all links in the chain from transmission to distribution and all way into the home are interconnected’. Org: Metering, Billing/CRM Europe 2012 committee

07-11-2012

Gedragscode verwerking door elektriciteits-en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig van Slimme Meters. (Gedragscode leveranciers Slimme meters 2012)

23-11-2012

Staatscourant ‘Ontwerpbesluit Gedragscode verwerking door elektrciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters.

26-11-2012 CBP  Bekendmaking ontwerpbesluit gedragscode slimme meters van energieleveranciers 

2011

13-01-2011 - Aanbieding minister aan EK Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt; Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op brief d.d. 24 december 2010 inzake de wetsvoorstellen 32373 en 32374 kst-95478.pdf

14-01-2011 - verslag schriftelijk overleg EK en minister

24-01-2011 - persbericht Vrijbit 'geen 100% vrijwilligheid geborgd

22-02-2011 Eerste Kamer neemt , met 2 jaar vertraging, alsnog de nieuwe gas- en elektriciteitswetten aan.

22-02-2011 - Energie Nederland 'Slimme Meter opent weg voor aanbieding nieuwe diensten energieleverancier'

De slimme meter opent ook de weg voor energieleveranciers om nieuwe diensten in combinatie met nieuwe tarieven aan te bieden. Hoe dit er allemaal precies komt uit te zien is koffiedik kijken: een weekendje gratis energie, de wasmachine die alleen draait als elektriciteit goedkoop is. Het kan straks allemaal. Mogelijkheden te over voor creativiteit en inventiviteit.

23-02-2011 - Vrijbit artikel 'SLIMME' METERS DEFINITIEF ENKEL OP VRIJWILLIGE BASIS' Ter afsluiting van deze spannende jaren hebben we ter ere van het aannemen van de wet een vreugdevuur gestookt van de lijsten met namen en e-mail/woon-adressen van de duizenden mensen die de petitie 'wijvertrouwenslimmemetersniet' ondertekenden. Daarmee zijn al deze persoonsgegevens in rook opgegaan, want uit privacyoverwegingen hadden we bij het aanbieden van de petitie aan de Eerste Kamer alleen de lijst met namen en dag van tekenen aangeboden, met het aanbod dat men op verzoek in ons archief de complete lijsten mocht komen inzien ter controle of het aantal ondertekenaars echt klopte.

06-06-2011 - Privacy and dataprotection aanbevelingen van de expertgroep 2 van Task force smart grids (adviesgroep Eu Commissie)

04-04-2011 - 'artikel 29 werkgroep' advies over smart metering

15-06-2011 - Digitale Burgerrechten organisatie EDRI zet vraagtekens bij de beslissing van de EU commissie dat in 2020 80% van de consumenten een slimme meter zouden moeten hebben. Hoe zit dat in verband met burgerrechten en digitale rechten?

27-06-2011 - Aankondiging dat Google per 16-9-2011eind maakt aan Google PowerMeter, een online dienst voor het bijhouden van stroomgebruik van apparaten in huishoudens.

30-06-2011 - De Europese groep-29 (het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming0 enaansluitend de belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer(CBPL) stellen: "Ook slimme meters moeten privacy naleven"

01-09-2011 - voormalig minister Maria v.d. Hoeven wordt directeur van het Internationale Energie Agentschap (IEA) The Agency has a staff of 260 enthusiastic professionals (energy analysts, modellers, data managers/statisticians, technicians, secretaries and support staff) working together on global energy challenges with the objective of building secure and sustainable energy supplies and markets as platform for promoting economic development, protecting the environment and eliminating energy poverty for the benefit of people world wide.

25-10-2011  - Tubantia bericht regioTwente wil koploper smart grids worden

4-11-2011 Amendement Jansen(SP) om de (nieuwe) leverancier verantwoordelijk te stellen voor het verzamelen van de meetgegevens (meterstanden) in geval van switchen van leverancier en/of verhuizing.

18-11-2011 - ECP Jaarcongres levert niets dan enthousiaste verhalen op van TNO en ministerie van Economische Zaken over de gouden driehoek samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. In de ontwikkeling van smart grid pilots ziet men ongekende mogelijkheden om de energieleverantie verder te innoveren.... Enige struikelblok daarbij is hoe de consument 'te overtuigen'

05-12-2011 - pdfSinterklaasbrief van minister (Verhagen) Brief aan brancheverenigingen over Communicatie over keuzevrijheid voor de consument bij aanbod slimme energiemeter.

Citaat:'Of u nu een intermediaire rol speelt of verantwoordelijk bent voor het daadwerkelijk ophangen van de meter: helder communiceren over keuzevrijheid en privacyaspecten van de slimme meter is van cruciaal belang voor de consument. Wanneer consumenten aan de beurt zijn voor plaatsing van een slimme meter, dienen zij tijdig duidelijke en volledige informatie te krijgen waarmee zij een afgewogen en vrije keuze kunnen maken: om de meter op te laten hangen, het uitlezen op afstand uit te laten zetten of om de meter te weigeren.'

6-12-2011 Artikel ICT-faal in wording- Jurgen Sweegers.'Slimme meter gaat zeker gekraakt worden'.dat denkt de persoon die namens de nederlandse netbeheerders bezig is emet de inkoop van de 'slimme'meter. de vier grootste netbeheerders hebben de handen ineen geslagen voor de inkoop. Er zijn drie gegadigden, waarvan er waarschijnlijk nog één gaat afvallen. problemen liggen op de loer. wat gaat er gebeuren als straks woningbouwcorporaties of bedrijven al  A-H massaal gaan vragen om slimmem meters? Die kansd is groot want voor hen is het hartdstikke handig. vanaf 1 januari moeten netbeheerders op verzoek slimme meters gaan plaatsen á 60 euro per stuk.

6-12-2011 WEBWERELD 'Slimme meter is gevaar voor de privacy

8-12-2011   audioverslag Interview Joshua hart- Stop Smart Meters!

10-12-2011 lezing Vrijbit over actie tegen verplichte invoering ‘slimme’meters tijdens bijeenkomst ‘burgers op de bres voor privacy’.

13-12-2011 Kamervragen Jansen(SP) over het beheer van 'slimme'meters. lees...

15-12-2011 Enquête Netbeheer Nederland ingevuld door Vrijbit lees...

30-12-2011 Presentatie 'Hacking fot Privacy' op Chaos Computer Congress 'behind enemy lines' 28C3

                  video

 


 

2010

 

08-02-2010 - Vrijbit stuurt brief aan EK over uitblijven novelle

 

02-03-2010 - brief van EK aan Vrijbit dat het 'novelle proces' in gang is gezet.

 

02-06-2010 - Statewatch Het 'Stockholm Programma "The Shape of Things to come"

 

17-06-2010 - minister Verhagen wordt minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

 

29-03-2010 - De slimme energiemeters die in de VS in huizen worden geïnstalleerd, zijn volgens onderzoekers onvoldoende beveiligd. Kwaadwillenden kunnen niet alleen de meterstand manipuleren, maar ook de elektriciteit op afstand uitzetten.

 

07-09-2010 - begeleidende brief kst-77860.pdf van minister van der Hoeven aan TK bij wetsvoorstel novelle (EK 32.374, A )dat meters niet verplicht worden maar nu via overredingstactiek zullen worden ingevoerd

 

09-11-2010 - TK akkoord met novelle In de veronderstelling dat daarmee de verplichting van de baan zou zijn en kleinverbruikers van energie nu de vrije keus wordt gelaten.

Niets is echter minder waar, want nauwkeurige lezing van het wetsvoorstel leert dat mensen óf de installatie kunnen weigeren, óf de meters enkel 'administratief' uit kunnen laten zetten.

Daadwerkelijke vrijwilligheid wordt met 'administratief uitzetten' niet bereikt. Immers bezwaarden zouden via die constructie alsnog de facto invoering van de op afstand uitleesbare 'slimme'meters moeten accepteren.

 

16-09-2010 - de Pers kopt ''Slimme meter niet via celstraf maar 'gedragsbeïnvloeding'.

 

08-12-2010 - Berichten uit de VS over toenemende weerstand tegen smart-meters in Californië om uiteenlopende redenen variërend van verkeerde rekeningen t/m de effecten van straling op de gezondheid. Hele dorpen komen in actie en prompt wordt er een opt-out wetgeving opgesteld.

 

17-12-2010 - Memorie van antwoord minister (Verhagen) over kosten baten analyse en monitoring uitrol slimmem meters(NMa, Agentschap NL)

Intussen gaat het ministerieel offensief voor de uitrol van het project gewoon door. De inmiddels verantwoordelijke minister Verhagen(CDA) wappert met financiële consequenties en poogt goedkeuring van de Senaat te verkrijgen door evaluatie, overleg, onderzoek en oogje in het zeil, in het vooruitzicht te stellen.

De uitrol van het project gebeurt nu 'kleinschalig' en het ligt in de bedoeling dat over twee jaar de grootschalige uitrol definitief van start gaat'.

En wat nu als uit al die toetsingen blijkt dat de slimme meter op bepaalde punten niet doet wat hij wat Verhagen betreft moet doen, als de kosten-batenverhouding scheef ligt? De slimme meter is "geen doel op zich", maar een instrument dat wordt ingezet om energiezuinigheid te bereiken, stelt de minister. Omdat Kema becijferd heeft dat de vrijwillige invoering van de slimme meter de maatschappij per saldo waarschijnlijk EUR 770 mln oplevert, is Verhagen positief.

 

20-12-2010 - Brief Vrijbit aan leden EC comm EK

over de huidige gang van zaken waarbij mensen geen zicht hebben op hoe hun energiegebruik wordt en kan worden gemeten. We hebben hen voorgelegd aan welke bezwaren de novelle niet tegemoet komt. Dat het 'weigeraars', die het niet acceptabel vinden om zo'n meter in huis te hebben, geen rechtsbescherming biedt tegen de aantasting van hun recht op bescherming van hun persoonlijke huiselijk leven.

21-12-2010 - besluit de EK comm de beslissing aan te houden tot 18-1-2011

'Voorts wordt namens de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks een brief verzonden aan de regering, waarin onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters'. (41614/WB/JT)'.

21-12-2010 - (Energeia) - De regionale netbeheerders, verenigd in branchevereniging Netbeheer Nederland, gaan samen van start met de inkoop van slimme meters. De netbeheerders trekken daarbij in groepsverband op om allerlei synergievoordelen te behalen. In de periode 2012-2014 verwachten de netbeheerders voor ongeveer 500.000 klanten slimme kWh- en gasmeters in te slaan.

Inmiddels blijkt uit meldingen bij Vrijbit dat firma Eneco ongevraagd als 'reclame' de gewraakte meters te sturen aan klanten van andere energiebedrijven met de 'aanbieding' dat ze deze voor slechts € 40 kunnen kopen als ze klant bij hen willen worden.

24-12-2010 - Brief Eerste Kamer aan de minister om nadere toelichting over de brief van Vrijbit (en kosten-baten info)

28-12-2010 - artikel Vrijbit 'verplichting 'slimme meters nog niet van de baan' Over het feit dat de formulering in de novelle dat dan mensen de meters kunnen weigeren of administratief kunnen laten uitzetten, multi interpretabel is wordt nou bedoeld dat of de ene of ander mogelijkheid als vrijwillig wordt aangemerkt of krijgt men beide mogelijkheden.

Cruciaal qua rechtsbescherming om vooraf goed in wetgeving vast te leggen en de burger niet op tezadelen met potentiël juridische procedures om hier helderheid over te krijgen. 

2009

01-01-2009 - Eerste verzoeken leden van Vrijbit om kwestie 'slimme' meters aan te pakken.

10-02-2009 Geplande behandeling wetsvoorstellen in Eerste Kamer uitgesteld

Actie Vrijbit vs 'slimme' spionage meter van start.

12-02-2009 Google werpt zich op slimme meter markt ( en houdt daar in 2011 weer mee op)

Op 03-03-2009 zou de Eerste-Kamercommissie van Economische Zaken vergaderen over een nieuwe brief die de minister hen voor 2 maart moet schrijven.

10-03-2009 - Geplande bespreking van wetsvoorstellen plenair in EK verzet naar 24-3-2009

20-03-2009 - Netwerk tv Spionage achter de voordeur.

22-03-2009 - Gooi en Eemlander berichten over bezwaren en dat Oxxio als 100.000 meters heeft geplaatst met 700 tevreden klanten die besparen.

23-03-2009 - webwereld Elektriciteitsnetwerken zijn plat te leggen via de draadloze, 'slimme' stroommeters die nu massaal worden ingevoerd, ook in Nederland.

24-03-2009 - wordt voor aanvang van het debat de petitie- Stop 'slimme'spionagemeters voor gas en elektriciteit - aangeboden aan de Eerste Kamer. (ruim 20.000 handtekeningen)

23-03-2009 - enquête RTV- Noord Holland Big Brother in de meterkast.

24-03-2009 - aanbieden petitie wijvertrouwenslimmemetersniet.

24-03-2009 debat EK :wetsvoorstellen 31.320 en 31.374 die dag van 13.45 uur t/m middernacht in drie bedrijven behandeld worden.

Stenoverslag Weerstand tegen 'slimme energiemeter'
Blz 80 Sancies tegen weigeraars: Economisch delict artikel 1 onder 4(0)

Toen de toenmalige minister Van der Hoeven gedwongen werd om uit te leggen wat de wet als sanctie stelde voor de weigeraars, bleek dat weigeren als economisch delict werd beschouwd waarvoor men een boete kon krijgen van 17.000 euro of een celstraf van maximaal zes maanden. Daarmee was het pleit beslecht dat de Eerste Kamer niet akkoord zou gaan.

30-03-2009 - Telegraaf 'verzet groeit tegen slimme energiemeter'

30-03-2009 - Consumentenbond 'slimme meter weigeren is strafbaar' EK ga niet akkoord.

31-03-2009 - De stemmingen over de wetsvoorstellen zijn op verzoek van de fractie van de PvdA van de agenda afgevoerd. De heropening van de beraadslaging in derde termijn vindt plaats op 7 april 2009

Lancering gedicht 'mevrouw de minister wat maakt u ons nou?

31-03-2009 - Financieel dagblad 'besparing op commando'.

02-04-2009 - brief Vrijbit aan CBP aankondiging actie en verzoek om hulp om invoering tegen te gaan

04-04-2009 - Consumentenbondforum slimme meter is een spion

05-04-2009 - start discussie via NRC blog Opklaringen

06-04-2009 - commentaar Vrijbit op Opklaringen vs mening Diederik Samson

06-04-2009 - 'Consument tegen slimme meter' Ruim 70 procent van de consumenten zit niet te wachten op een 'slimme energiemeter'. Dit blijkt uit onderzoek van het TROS Radar Testpanel onder 26.473 respondenten.

07-04-2009 - Eerste Kamer besluit als noodgreep de voorgestelde wetgeving niet integraal te verwerpen, maar aan te houden totdat het onderdeel van de 'verplichte' plaatsing uit het wetsvoorstel zou zijn geschrapt. Hiervoor is opnieuw toestemming nodig van de TK die in eerdere instantie met alg stemmen akkoord was gegaan.

De minister moest toezeggen dat de verplichting definitief van de baan was en dat zij de Tweede Kamer via een 'novelle' zou voorstellen om in te stemmen dat dit onderdeel definitief uit het wetsontwerp zou verdwijnen.

Nog diezelfde avond verkondigde zij voor het NOS Journaal dat de meters in de nieuwbouw wel verplicht zouden worden.

08-04-2009 - Rendo Netbeheerder in Meppel tegen verplichte invoering.

11-04-2009 - Klacht Vrijbit bij CBP dat het wetsvoorstel niet voldoende is getoetst en het advies hierover derhalve te kort schiet..

Op 28 april 2009 Sommeerde de EK de minister om gezien haar uitlatingen op tv per brief schriftelijk te bevestigen dat de meter, zonder uitzondering, voor niemand verplicht zou worden.

20-05-2009 - Na aandringen van de EK moet de minister in een brief bevestigen dat de meters echt niet verplicht worden.

'Er is op dit moment dus geenszins sprake van een verplichte uitrol van op afstand uitleesbare meters bij nieuwbouw'. Er worden door de sector nu al wel op afstand uitleesbare meters geplaatst, maar als de afnemer daar bezwaar tegen maakt, stopt de netbeheerder/leverancier met het op afstand uitlezen van de meter of wordt deze meter vervangen door een traditionele meter.

26-04-2009 - Consumentenbond minister past wetsvoorstel aan

14-08-2009 - EU Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Paragraaf 1 -2

De lidstaten zorgen ervoor wanneer de ingebruikname van slimme meters positief wordt beoordeeld wordt uiterlijk in 2020 minstens 80% van de consumenten voorzien van deze slimme meetsystemen.

Art 3 lid 11

Teneinde energie efficiëntie te bevorderen bevelen de lidstaten of indien de lidstaat hierin voorziet, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven het gebruik van elektriciteit optimaliseren bij voorbeeld door het aanbieden van diensten op gebied van energiebeheer. Of het ontwikkelen van innovatieve prijsformules in voorkomend geval door de invoering van slimme-metersystemen danwel of slimme netwerken( smart-grids)

19-10-2009 - Energie+ 'Één ding staat vast: de slimme meter wordt ingevoerd'

23-10-2009 - slimme meters natte droom van hackers.

21-12-2009 - Consumentenbond forum: Eneco en Stedin sluiten zomaar oneigenlijk af

2008

07-01-2008 wetsvoorstel 31 320 aangeboden aan Tweede Kamer (Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Ook: voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Dit wetsvoorstel implementeert EG-richtlijn 2006/32/EG energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (PBEG L114) in de Wet energiebesparing. Daarnaast wordt de Wet energiebesparing toestellen (WET) in de Wet energiebesparing opgenomen.Beheerders van een gasnet, een elektriciteitsnet, een warmtenet of een koudenet worden verplicht om binnen een redelijke termijn aan hun eindafnemers zogeheten 'slimme meters' ter beschikking te stellen. Met 'slimme meters' kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Deze verplichting geldt bij nieuwe aansluitingen, op verzoek van de eindafnemer, bij vervanging van de bestaande meters en bij ingrijpende renovaties. Verder moeten energieleveranciers hun klanten elke twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht sturen in duidelijke en begrijpelijke taal. Aldus info EK

25-05-2008 Parool CDA en PvdA willen slimme energiemeters

19-06-2008 Tweede Kamer debat

02-06-2008 brief minister aan TK

14-06-2008 College Bescherming Persoonsgegevens laat, in een brief aan de minister van Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 'Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan". gewijzigd voorstel van wet.

Er wordt een kleine wijziging aangebracht zodat energieleveranciers niet helemaal buiten de klant om zijn gebruiksgegevens aan derden mogen doorverkopen, maar aan alle andere wezenlijke privacy inperking verandert niks.

17-06-2008 CBP publicatie standpunt advies wetsvoorstel in strijd met Wbp wanneer gegevens van klanten zonder hun toestemming wordt doorgegeven

20-06-2008 Amendement lid Jansen (SP) mede ingediend door Duyvendak (GL)

Zijlstra (VVD) om de verplichte uitrol van de slimme meters uit het wetsvoorstel te vervangen door een vrijwillige uitrol kreeg niet voldoende steun.

30-06-2008 AD Slimme energiemeter meet privégegevens

Juni 2008 'The Future Group' (the Informal High Level Advisory Group on the Future of European Home Affairs Policy) publicatie 'Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world' behelst aanbevelingen voor Stockholm programma. Blz. 18 protecting citizen's right in the information society ( dataprotectie gezien als gelijk aan privacy)

03-07-2008 - stemming Tweede Kamer wetsvoorstel 31 320

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) aan Tweede Kamer aangeboden en een voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (met algemene stemmen aangenomen)

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en het lid Verdonk

07-07-2008 - rapport universiteit Amsterdam naar veiligheids aspect 'slimme'energiemeters

Oktober 2008 - onderzoek universiteit Tilburg in opdracht van Consumentenbond naar slimme meters

Op 10 november 2008 riep de Consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel 'slimme meters' af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg, die in opdracht van de Consumentenbond een privacytoets uitvoerde, luidde dat: 'De invoering van de slimme energiemeter in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)' 

2007

30-04-2007 wettelijke voorwaarden opgesteld waar slimme meterapparaten aan moeten voldoen rapport NTA 8130

13-12-2007 Verdrag van Lissabon getekend (vanaf 1-12-2009 van kracht en geeft vanaf dan meer macht aan EU parlement)

Uitspraak Portugal Future Group ( ministers van Bin ZK) public security, privacy and the technology in Europe: moving forward Concept paper on the European strategy to transform Public security organisations in a connected world. 

2006

10-02-2006 - Brief van minister Brinkhorst aan Tweede Kamer met aankondiging dat elk huishouden in Nederland de komende jaren een 'slimme' meter voor het elektriciteits- of gasgebruik krijgt.

'Daarmee kan de meterstand op afstand worden uitgelezen door de energiebedrijven. Met de slimme meters wordt het makkelijker om energie te besparen en kan het illegaal aftappen van stroom onmiddellijk worden opgespoord'.

10-02-2006 - Nu.nl - Brinkhorst: 'slimme' meter in elk huis.

13-02-2006 - Oxxio energieleverancier is super enthousiast omdat het 'de dienstverlening naar de klant zou verbeteren' heeft naar zeggen al 30.000 slimme meters verkocht omdat de markt daarnaar vroeg.

27-04-2006 - Europese Richtlijn 2006 betreffende energie efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten dat burgers indien oude meters moeten worden vervangen individuele meters ter beschikking moeten worden gesteld. art 13 tenzij dit technisch onmogelijk is .....Blijkt uit dat het doel energiebesparing is.

 


 

2005

31-8-2005 Brancheorganisatie ENERGIEned(tegenwoordig Energie-nederland) start met de voorbereidingen van een massieve, jarenlange promotie campagne voor 'slimme'meters, ingebed in een document 'Een helder marktmodel voor klant en energiesector' genaamd.

De markt loopt voorop: sinds december 2005 zouden er volgens energieleverancier Oxxio al ruim 30.000 "slimme" meters zijn verkocht.

Nu.nl bericht op 10-2-2006 dat Nuon al tot het plaatsen van 100.000 slimme energiemeters is overgegaan om zo de eigenaren van hennepkwekerijen die illegaal energie aftappen sneller op te sporen. 

2002

12-07-2002 Richtlijn 2002/58/EG over privacy en het gebruik van netwerken.

Uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens moeten de lidstaten de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschermen en dienen zij in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen, teneinde te zorgen voor een vrij verkeer van persoonsgegevens in de Gemeenschap.

Deze richtlijn strekt tot eerbiediging van de grondrechten en beginselen die tot uitdrukking zijn gebracht in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In het bijzonder strekt deze richtlijn tot volledige eerbiediging van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde rechten van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.