PosterApril2017 Webklein

Info

  • Europese privacytoezichthouder waarschuwt voor misbruik slimme meter

    Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance en commercieel en crimineel misbruik Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, waarschuwt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden behoort tot de mogelijkheden.

    Lees meer...

SlimmeMeterNietVerplicht

Artikelindex

 

2011

13-01-2011 - Aanbieding minister aan EK Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt; Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op brief d.d. 24 december 2010 inzake de wetsvoorstellen 32373 en 32374 kst-95478.pdf

14-01-2011 - verslag schriftelijk overleg EK en minister

24-01-2011 - persbericht Vrijbit 'geen 100% vrijwilligheid geborgd

22-02-2011 Eerste Kamer neemt , met 2 jaar vertraging, alsnog de nieuwe gas- en elektriciteitswetten aan.

22-02-2011 - Energie Nederland 'Slimme Meter opent weg voor aanbieding nieuwe diensten energieleverancier'

De slimme meter opent ook de weg voor energieleveranciers om nieuwe diensten in combinatie met nieuwe tarieven aan te bieden. Hoe dit er allemaal precies komt uit te zien is koffiedik kijken: een weekendje gratis energie, de wasmachine die alleen draait als elektriciteit goedkoop is. Het kan straks allemaal. Mogelijkheden te over voor creativiteit en inventiviteit.

23-02-2011 - Vrijbit artikel 'SLIMME' METERS DEFINITIEF ENKEL OP VRIJWILLIGE BASIS' Ter afsluiting van deze spannende jaren hebben we ter ere van het aannemen van de wet een vreugdevuur gestookt van de lijsten met namen en e-mail/woon-adressen van de duizenden mensen die de petitie 'wijvertrouwenslimmemetersniet' ondertekenden. Daarmee zijn al deze persoonsgegevens in rook opgegaan, want uit privacyoverwegingen hadden we bij het aanbieden van de petitie aan de Eerste Kamer alleen de lijst met namen en dag van tekenen aangeboden, met het aanbod dat men op verzoek in ons archief de complete lijsten mocht komen inzien ter controle of het aantal ondertekenaars echt klopte.

06-06-2011 - Privacy and dataprotection aanbevelingen van de expertgroep 2 van Task force smart grids (adviesgroep Eu Commissie)

04-04-2011 - 'artikel 29 werkgroep' advies over smart metering

15-06-2011 - Digitale Burgerrechten organisatie EDRI zet vraagtekens bij de beslissing van de EU commissie dat in 2020 80% van de consumenten een slimme meter zouden moeten hebben. Hoe zit dat in verband met burgerrechten en digitale rechten?

27-06-2011 - Aankondiging dat Google per 16-9-2011eind maakt aan Google PowerMeter, een online dienst voor het bijhouden van stroomgebruik van apparaten in huishoudens.

30-06-2011 - De Europese groep-29 (het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming0 enaansluitend de belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer(CBPL) stellen: "Ook slimme meters moeten privacy naleven"

01-09-2011 - voormalig minister Maria v.d. Hoeven wordt directeur van het Internationale Energie Agentschap (IEA) The Agency has a staff of 260 enthusiastic professionals (energy analysts, modellers, data managers/statisticians, technicians, secretaries and support staff) working together on global energy challenges with the objective of building secure and sustainable energy supplies and markets as platform for promoting economic development, protecting the environment and eliminating energy poverty for the benefit of people world wide.

25-10-2011  - Tubantia bericht regioTwente wil koploper smart grids worden

4-11-2011 Amendement Jansen(SP) om de (nieuwe) leverancier verantwoordelijk te stellen voor het verzamelen van de meetgegevens (meterstanden) in geval van switchen van leverancier en/of verhuizing.

18-11-2011 - ECP Jaarcongres levert niets dan enthousiaste verhalen op van TNO en ministerie van Economische Zaken over de gouden driehoek samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. In de ontwikkeling van smart grid pilots ziet men ongekende mogelijkheden om de energieleverantie verder te innoveren.... Enige struikelblok daarbij is hoe de consument 'te overtuigen'

05-12-2011 - pdfSinterklaasbrief van minister (Verhagen) Brief aan brancheverenigingen over Communicatie over keuzevrijheid voor de consument bij aanbod slimme energiemeter.

Citaat:'Of u nu een intermediaire rol speelt of verantwoordelijk bent voor het daadwerkelijk ophangen van de meter: helder communiceren over keuzevrijheid en privacyaspecten van de slimme meter is van cruciaal belang voor de consument. Wanneer consumenten aan de beurt zijn voor plaatsing van een slimme meter, dienen zij tijdig duidelijke en volledige informatie te krijgen waarmee zij een afgewogen en vrije keuze kunnen maken: om de meter op te laten hangen, het uitlezen op afstand uit te laten zetten of om de meter te weigeren.'

6-12-2011 Artikel ICT-faal in wording- Jurgen Sweegers.'Slimme meter gaat zeker gekraakt worden'.dat denkt de persoon die namens de nederlandse netbeheerders bezig is emet de inkoop van de 'slimme'meter. de vier grootste netbeheerders hebben de handen ineen geslagen voor de inkoop. Er zijn drie gegadigden, waarvan er waarschijnlijk nog één gaat afvallen. problemen liggen op de loer. wat gaat er gebeuren als straks woningbouwcorporaties of bedrijven al  A-H massaal gaan vragen om slimmem meters? Die kansd is groot want voor hen is het hartdstikke handig. vanaf 1 januari moeten netbeheerders op verzoek slimme meters gaan plaatsen á 60 euro per stuk.

6-12-2011 WEBWERELD 'Slimme meter is gevaar voor de privacy

8-12-2011   audioverslag Interview Joshua hart- Stop Smart Meters!

10-12-2011 lezing Vrijbit over actie tegen verplichte invoering ‘slimme’meters tijdens bijeenkomst ‘burgers op de bres voor privacy’.

13-12-2011 Kamervragen Jansen(SP) over het beheer van 'slimme'meters. lees...

15-12-2011 Enquête Netbeheer Nederland ingevuld door Vrijbit lees...

30-12-2011 Presentatie 'Hacking fot Privacy' op Chaos Computer Congress 'behind enemy lines' 28C3

                  video