PosterApril2017 Webklein

Info

  • Europese privacytoezichthouder waarschuwt voor misbruik slimme meter

    Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance en commercieel en crimineel misbruik Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, waarschuwt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden behoort tot de mogelijkheden.

    Lees meer...

SlimmeMeterNietVerplicht

Artikelindex

 

2010

 

08-02-2010 - Vrijbit stuurt brief aan EK over uitblijven novelle

 

02-03-2010 - brief van EK aan Vrijbit dat het 'novelle proces' in gang is gezet.

 

02-06-2010 - Statewatch Het 'Stockholm Programma "The Shape of Things to come"

 

17-06-2010 - minister Verhagen wordt minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

 

29-03-2010 - De slimme energiemeters die in de VS in huizen worden geïnstalleerd, zijn volgens onderzoekers onvoldoende beveiligd. Kwaadwillenden kunnen niet alleen de meterstand manipuleren, maar ook de elektriciteit op afstand uitzetten.

 

07-09-2010 - begeleidende brief kst-77860.pdf van minister van der Hoeven aan TK bij wetsvoorstel novelle (EK 32.374, A )dat meters niet verplicht worden maar nu via overredingstactiek zullen worden ingevoerd

 

09-11-2010 - TK akkoord met novelle In de veronderstelling dat daarmee de verplichting van de baan zou zijn en kleinverbruikers van energie nu de vrije keus wordt gelaten.

Niets is echter minder waar, want nauwkeurige lezing van het wetsvoorstel leert dat mensen óf de installatie kunnen weigeren, óf de meters enkel 'administratief' uit kunnen laten zetten.

Daadwerkelijke vrijwilligheid wordt met 'administratief uitzetten' niet bereikt. Immers bezwaarden zouden via die constructie alsnog de facto invoering van de op afstand uitleesbare 'slimme'meters moeten accepteren.

 

16-09-2010 - de Pers kopt ''Slimme meter niet via celstraf maar 'gedragsbeïnvloeding'.

 

08-12-2010 - Berichten uit de VS over toenemende weerstand tegen smart-meters in Californië om uiteenlopende redenen variërend van verkeerde rekeningen t/m de effecten van straling op de gezondheid. Hele dorpen komen in actie en prompt wordt er een opt-out wetgeving opgesteld.

 

17-12-2010 - Memorie van antwoord minister (Verhagen) over kosten baten analyse en monitoring uitrol slimmem meters(NMa, Agentschap NL)

Intussen gaat het ministerieel offensief voor de uitrol van het project gewoon door. De inmiddels verantwoordelijke minister Verhagen(CDA) wappert met financiële consequenties en poogt goedkeuring van de Senaat te verkrijgen door evaluatie, overleg, onderzoek en oogje in het zeil, in het vooruitzicht te stellen.

De uitrol van het project gebeurt nu 'kleinschalig' en het ligt in de bedoeling dat over twee jaar de grootschalige uitrol definitief van start gaat'.

En wat nu als uit al die toetsingen blijkt dat de slimme meter op bepaalde punten niet doet wat hij wat Verhagen betreft moet doen, als de kosten-batenverhouding scheef ligt? De slimme meter is "geen doel op zich", maar een instrument dat wordt ingezet om energiezuinigheid te bereiken, stelt de minister. Omdat Kema becijferd heeft dat de vrijwillige invoering van de slimme meter de maatschappij per saldo waarschijnlijk EUR 770 mln oplevert, is Verhagen positief.

 

20-12-2010 - Brief Vrijbit aan leden EC comm EK

over de huidige gang van zaken waarbij mensen geen zicht hebben op hoe hun energiegebruik wordt en kan worden gemeten. We hebben hen voorgelegd aan welke bezwaren de novelle niet tegemoet komt. Dat het 'weigeraars', die het niet acceptabel vinden om zo'n meter in huis te hebben, geen rechtsbescherming biedt tegen de aantasting van hun recht op bescherming van hun persoonlijke huiselijk leven.

21-12-2010 - besluit de EK comm de beslissing aan te houden tot 18-1-2011

'Voorts wordt namens de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks een brief verzonden aan de regering, waarin onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters'. (41614/WB/JT)'.

21-12-2010 - (Energeia) - De regionale netbeheerders, verenigd in branchevereniging Netbeheer Nederland, gaan samen van start met de inkoop van slimme meters. De netbeheerders trekken daarbij in groepsverband op om allerlei synergievoordelen te behalen. In de periode 2012-2014 verwachten de netbeheerders voor ongeveer 500.000 klanten slimme kWh- en gasmeters in te slaan.

Inmiddels blijkt uit meldingen bij Vrijbit dat firma Eneco ongevraagd als 'reclame' de gewraakte meters te sturen aan klanten van andere energiebedrijven met de 'aanbieding' dat ze deze voor slechts € 40 kunnen kopen als ze klant bij hen willen worden.

24-12-2010 - Brief Eerste Kamer aan de minister om nadere toelichting over de brief van Vrijbit (en kosten-baten info)

28-12-2010 - artikel Vrijbit 'verplichting 'slimme meters nog niet van de baan' Over het feit dat de formulering in de novelle dat dan mensen de meters kunnen weigeren of administratief kunnen laten uitzetten, multi interpretabel is wordt nou bedoeld dat of de ene of ander mogelijkheid als vrijwillig wordt aangemerkt of krijgt men beide mogelijkheden.

Cruciaal qua rechtsbescherming om vooraf goed in wetgeving vast te leggen en de burger niet op tezadelen met potentiël juridische procedures om hier helderheid over te krijgen.