PosterApril2017 Webklein

Info

  • Europese privacytoezichthouder waarschuwt voor misbruik slimme meter

    Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance en commercieel en crimineel misbruik Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, waarschuwt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden behoort tot de mogelijkheden.

    Lees meer...

SlimmeMeterNietVerplicht

Artikelindex

 

2009

01-01-2009 - Eerste verzoeken leden van Vrijbit om kwestie 'slimme' meters aan te pakken.

10-02-2009 Geplande behandeling wetsvoorstellen in Eerste Kamer uitgesteld

Actie Vrijbit vs 'slimme' spionage meter van start.

12-02-2009 Google werpt zich op slimme meter markt ( en houdt daar in 2011 weer mee op)

Op 03-03-2009 zou de Eerste-Kamercommissie van Economische Zaken vergaderen over een nieuwe brief die de minister hen voor 2 maart moet schrijven.

10-03-2009 - Geplande bespreking van wetsvoorstellen plenair in EK verzet naar 24-3-2009

20-03-2009 - Netwerk tv Spionage achter de voordeur.

22-03-2009 - Gooi en Eemlander berichten over bezwaren en dat Oxxio als 100.000 meters heeft geplaatst met 700 tevreden klanten die besparen.

23-03-2009 - webwereld Elektriciteitsnetwerken zijn plat te leggen via de draadloze, 'slimme' stroommeters die nu massaal worden ingevoerd, ook in Nederland.

24-03-2009 - wordt voor aanvang van het debat de petitie- Stop 'slimme'spionagemeters voor gas en elektriciteit - aangeboden aan de Eerste Kamer. (ruim 20.000 handtekeningen)

23-03-2009 - enquête RTV- Noord Holland Big Brother in de meterkast.

24-03-2009 - aanbieden petitie wijvertrouwenslimmemetersniet.

24-03-2009 debat EK :wetsvoorstellen 31.320 en 31.374 die dag van 13.45 uur t/m middernacht in drie bedrijven behandeld worden.

Stenoverslag Weerstand tegen 'slimme energiemeter'
Blz 80 Sancies tegen weigeraars: Economisch delict artikel 1 onder 4(0)

Toen de toenmalige minister Van der Hoeven gedwongen werd om uit te leggen wat de wet als sanctie stelde voor de weigeraars, bleek dat weigeren als economisch delict werd beschouwd waarvoor men een boete kon krijgen van 17.000 euro of een celstraf van maximaal zes maanden. Daarmee was het pleit beslecht dat de Eerste Kamer niet akkoord zou gaan.

30-03-2009 - Telegraaf 'verzet groeit tegen slimme energiemeter'

30-03-2009 - Consumentenbond 'slimme meter weigeren is strafbaar' EK ga niet akkoord.

31-03-2009 - De stemmingen over de wetsvoorstellen zijn op verzoek van de fractie van de PvdA van de agenda afgevoerd. De heropening van de beraadslaging in derde termijn vindt plaats op 7 april 2009

Lancering gedicht 'mevrouw de minister wat maakt u ons nou?

31-03-2009 - Financieel dagblad 'besparing op commando'.

02-04-2009 - brief Vrijbit aan CBP aankondiging actie en verzoek om hulp om invoering tegen te gaan

04-04-2009 - Consumentenbondforum slimme meter is een spion

05-04-2009 - start discussie via NRC blog Opklaringen

06-04-2009 - commentaar Vrijbit op Opklaringen vs mening Diederik Samson

06-04-2009 - 'Consument tegen slimme meter' Ruim 70 procent van de consumenten zit niet te wachten op een 'slimme energiemeter'. Dit blijkt uit onderzoek van het TROS Radar Testpanel onder 26.473 respondenten.

07-04-2009 - Eerste Kamer besluit als noodgreep de voorgestelde wetgeving niet integraal te verwerpen, maar aan te houden totdat het onderdeel van de 'verplichte' plaatsing uit het wetsvoorstel zou zijn geschrapt. Hiervoor is opnieuw toestemming nodig van de TK die in eerdere instantie met alg stemmen akkoord was gegaan.

De minister moest toezeggen dat de verplichting definitief van de baan was en dat zij de Tweede Kamer via een 'novelle' zou voorstellen om in te stemmen dat dit onderdeel definitief uit het wetsontwerp zou verdwijnen.

Nog diezelfde avond verkondigde zij voor het NOS Journaal dat de meters in de nieuwbouw wel verplicht zouden worden.

08-04-2009 - Rendo Netbeheerder in Meppel tegen verplichte invoering.

11-04-2009 - Klacht Vrijbit bij CBP dat het wetsvoorstel niet voldoende is getoetst en het advies hierover derhalve te kort schiet..

Op 28 april 2009 Sommeerde de EK de minister om gezien haar uitlatingen op tv per brief schriftelijk te bevestigen dat de meter, zonder uitzondering, voor niemand verplicht zou worden.

20-05-2009 - Na aandringen van de EK moet de minister in een brief bevestigen dat de meters echt niet verplicht worden.

'Er is op dit moment dus geenszins sprake van een verplichte uitrol van op afstand uitleesbare meters bij nieuwbouw'. Er worden door de sector nu al wel op afstand uitleesbare meters geplaatst, maar als de afnemer daar bezwaar tegen maakt, stopt de netbeheerder/leverancier met het op afstand uitlezen van de meter of wordt deze meter vervangen door een traditionele meter.

26-04-2009 - Consumentenbond minister past wetsvoorstel aan

14-08-2009 - EU Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Paragraaf 1 -2

De lidstaten zorgen ervoor wanneer de ingebruikname van slimme meters positief wordt beoordeeld wordt uiterlijk in 2020 minstens 80% van de consumenten voorzien van deze slimme meetsystemen.

Art 3 lid 11

Teneinde energie efficiëntie te bevorderen bevelen de lidstaten of indien de lidstaat hierin voorziet, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven het gebruik van elektriciteit optimaliseren bij voorbeeld door het aanbieden van diensten op gebied van energiebeheer. Of het ontwikkelen van innovatieve prijsformules in voorkomend geval door de invoering van slimme-metersystemen danwel of slimme netwerken( smart-grids)

19-10-2009 - Energie+ 'Één ding staat vast: de slimme meter wordt ingevoerd'

23-10-2009 - slimme meters natte droom van hackers.

21-12-2009 - Consumentenbond forum: Eneco en Stedin sluiten zomaar oneigenlijk af.