PosterApril2017 Webklein

Info

  • Europese privacytoezichthouder waarschuwt voor misbruik slimme meter

    Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance en commercieel en crimineel misbruik Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, waarschuwt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden behoort tot de mogelijkheden.

    Lees meer...

SlimmeMeterNietVerplicht

Artikelindex

 

2008

07-01-2008 wetsvoorstel 31 320 aangeboden aan Tweede Kamer (Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Ook: voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Dit wetsvoorstel implementeert EG-richtlijn 2006/32/EG energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (PBEG L114) in de Wet energiebesparing. Daarnaast wordt de Wet energiebesparing toestellen (WET) in de Wet energiebesparing opgenomen.Beheerders van een gasnet, een elektriciteitsnet, een warmtenet of een koudenet worden verplicht om binnen een redelijke termijn aan hun eindafnemers zogeheten 'slimme meters' ter beschikking te stellen. Met 'slimme meters' kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Deze verplichting geldt bij nieuwe aansluitingen, op verzoek van de eindafnemer, bij vervanging van de bestaande meters en bij ingrijpende renovaties. Verder moeten energieleveranciers hun klanten elke twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht sturen in duidelijke en begrijpelijke taal. Aldus info EK

25-05-2008 Parool CDA en PvdA willen slimme energiemeters

19-06-2008 Tweede Kamer debat

02-06-2008 brief minister aan TK

14-06-2008 College Bescherming Persoonsgegevens laat, in een brief aan de minister van Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 'Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan". gewijzigd voorstel van wet.

Er wordt een kleine wijziging aangebracht zodat energieleveranciers niet helemaal buiten de klant om zijn gebruiksgegevens aan derden mogen doorverkopen, maar aan alle andere wezenlijke privacy inperking verandert niks.

17-06-2008 CBP publicatie standpunt advies wetsvoorstel in strijd met Wbp wanneer gegevens van klanten zonder hun toestemming wordt doorgegeven

20-06-2008 Amendement lid Jansen (SP) mede ingediend door Duyvendak (GL)

Zijlstra (VVD) om de verplichte uitrol van de slimme meters uit het wetsvoorstel te vervangen door een vrijwillige uitrol kreeg niet voldoende steun.

30-06-2008 AD Slimme energiemeter meet privégegevens

Juni 2008 'The Future Group' (the Informal High Level Advisory Group on the Future of European Home Affairs Policy) publicatie 'Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world' behelst aanbevelingen voor Stockholm programma. Blz. 18 protecting citizen's right in the information society ( dataprotectie gezien als gelijk aan privacy)

03-07-2008 - stemming Tweede Kamer wetsvoorstel 31 320

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) aan Tweede Kamer aangeboden en een voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (met algemene stemmen aangenomen)

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en het lid Verdonk

07-07-2008 - rapport universiteit Amsterdam naar veiligheids aspect 'slimme'energiemeters

Oktober 2008 - onderzoek universiteit Tilburg in opdracht van Consumentenbond naar slimme meters

Op 10 november 2008 riep de Consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel 'slimme meters' af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg, die in opdracht van de Consumentenbond een privacytoets uitvoerde, luidde dat: 'De invoering van de slimme energiemeter in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)'