PosterApril2017 Webklein

Info

  • Europese privacytoezichthouder waarschuwt voor misbruik slimme meter

    Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance en commercieel en crimineel misbruik Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, waarschuwt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden behoort tot de mogelijkheden.

    Lees meer...

SlimmeMeterNietVerplicht

Artikelindex

 

2012

05-01-2012  Telegraaf 'slimme meter in paar jaar overal.

07-01-2012  Telegraaf 'slimme electronica beu' Het enige dat steeds goedkoper is zijn de leugens

09-01-2012 Security.nl ‘Slimme meter onthult kijkgedrag consument’

17-01-2012  Essent claimt grote belangstelling voor onlinediensten als E-thermostaat

20-01-2012 artikel Vrijbit 'Doel van inzet 'slimme' energie meters: Geen energiebesparing'

25-01-2012 Debat oversmart grids tijdens het driedaagse congres’ Computers, Privacy & Data Protection’ georganiseerd door de Vrije Universiteit in Brussel.

Thema: The new-generation electrical grids (smart grids) recently got very high on the agenda of privacy advocates. Despite some noble economic, environmental and security benefits, among others, the issue of privacy and data protection therein still raises a lot of controversies. Why privacy matters for smart grids? Can privacy and smart grids walk together? These issues will be addressed from the perspectives of industry, academia, civil society organisations, policy makers and regulators.

Panelleden: Ulrich GREVELER, Muenster University of Applied Sciences (DE), Michael JOHN, Elster (DE), Rainer KNYRIM, Preslmayr Rechtsanwälte OG (AT), Klaus KURSAWE, University of Nijmegen (NL), Marielle LIIKANEN, Swedish Energy Market Inspectorate (SE) and Council of European Energy Regulators and European Regulators’ Group for Electricity and Gas (EU), Valérie LORGE, European Commission (EU), Bram REINDERS, Alliander (NL), Monika ŠTAJNAROVÁ, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) (EU), Luc VAN NUFFEL, Electrabel (BE), Wojciech WIEWIOROWSKI, Inspector-General for the Protection of Personal Data (GIODO) (PL)

Verslag: wetenschappers, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, advocaten, burgerrechtenorganisaties t/m toezichthouders voor gegevensbescherming vanuit alle hoeken van Europa gaven blijk van hun grote zorgen over de immense aantasting van de privacy die door het gebruik van ‘slimme’ energiemeters kan worden veroorzaakt.

Alom bleek men van mening dat de ‘slimme’ meters eerst moeten voldoen aan privacy-by-design-privacy-bescherming alvorens de beoogde EU uitrol van de meetsystemen verantwoord zou zijn.

Opvallend was dat men in landen als Zweden, waar de burgers oorspronkelijk tevreden waren met het systeem omdat men eindelijk deugdelijke rekeningen kreeg, nu ook begint te beseffen wat er aan gedragsregistratie mogelijk is met dit systeem. Burgers uit landen als Tjechië en Polen blijken feilloos te beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van de gedragsregistratie ‘achter de voordeur’.

26-01-2012 Uitreiking Belgische Big Brother Awards

In de categorie Media en Technologie werd de geplande invoering van slimme energiemeters verkozen tot winnaar. Volgens de organisatie, deLiga voor de Mensenrechten, voldoen de meters in hun huidige vorm niet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat ze het privéleven niet eerbiedigen. Ook stelt de Liga zich vragen over de veiligheid van de opgeslagen gegevens. http://www.knack.be/belga-algemeen/mobib-kaart-van-mivb-wint-big-brother-award/article-4000035470779.htm

16-02-2012 Tweakers ‘Tot 2014 krijgen 450.000 huishoudens een slimme energiemeter’.

http://tweakers.net/nieuws/80097/tot-2014-krijgen-450000-huishoudens-een-slimme-energiemeter.html

minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gaf in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer het startsein voor de verdere ‘uitrol’ van de slimme meter.

‘Volgens de planning krijgen de komende twee jaar 450.000 huishoudens en kleine bedrijven de slimme meter. Dat komt neer op ongeveer 5000 adressen per week. Meer dan 200 monteurs zijn hiermee vol aan de slag, het hele jaar door.  Tot 2014 investeren de bedrijven die de energienetwerken beheren 130 miljoen euro in de slimme meter. De totale investering in de vervanging en verbetering van het energienet bedraagt 800 miljoen euro per jaar.’

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2012/02/16/slimme-energiemeter-helpt-energierekening-omlaag.html

11-05-2012 De Standaard.biz

Belgisch nieuws: 'Slimme meters belanden in ijskast'

15-05-2012 Privacynieuws.nl Slimme meters steeds meer onder vuur

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen 'slimme meters'. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten.

Ondertussen blijken op heel wat plaatsen, ook buiten België de kosten en mogelijke baten in vraag te worden gesteld. De Amerikaanse staat Vermont stelde recent dat consumenten zonder de verplichting tot meerbetaling een slimme meter mogen weigeren. In Canada hebben haast 6 procent van de consumenten in de staat British Columbia gesteld geen slimme meter te willen. Ook in Groot Brittannië zijn er 'counties' waar de bewoners protesteren tegen de invoering van de deze systemen.

Concreet wordt in het buitenland ook gewezen op de allicht kortere levensduur van dergelijke meters, zodat sneller dan verwacht vervangingskosten zich aandienen. Zo rekende men in het Canadese British Columbia uit dat de kosten al tot 1,6 miljard Canadese dollars stijgen, met op 20 jaar een besparing ten bedrage van 560 miljoen dollar, terwijl de meters wellicht al na 15 tot 20 jaar moeten worden vervangen.

01-06-2012 Zembla: gezondheidsrisico's electro magnetische straling

11-06-2012 Privacynieuwsdienst: EU-privacywaakhond vreest gevolgen slimme meters

In Nederland krijgen volgens de planning 450.000 huishoudens in de komende twee jaar een slimme meter. De overheid heeft echter de nodige privacymaatregelen genomen; zo is het mogelijk om een slimme meter te weigeren en mogen energiebedrijven alleen de totale stand opvragen. Dat mag bovendien maar één keer per twee maanden.

11-06-2012 Security.nl: EU-privacywaakhond vreest gevolgen slimme meters

Via de slimme meters is te zien of iemand thuis of op vakantie is, of iemand een bepaald medisch apparaat of babymonitor gebruikt en hoe ze hun vrije tijd besteden. Deze leefpatronen gecombineerd met andere gegevens zijn een droom voor data-miners, marketeers, adverteerders en andere derde partijen, zo waarschuwt de EDPS.

De privacywaakhond vindt dat de Europese Commissie meer specifieke maatregelen had moeten noemen om de privacy van Europese consumenten te beschermen. Het gaat dan onder andere om uitvoeren van verplichte databescherming assessments, het waarschuwen in het geval van een persoonlijk data-lek, minimaliseren van de opgeslagen data en de bewaarduur van de gegevensopslag.

11-06-2012 Volkskrant: Privacywaakhond EU kritisch over slimme energiemeters

Voor het gebruik van de 'slimme energiemeters' in Europa moeten er betere regels komen, vindt de Europese privacybewakersdienst EDPS. Door de digitale meters kunnen energiebedrijven digitaal zien hoeveel elektriciteit een klant de hele dag door verbruikt. Ze kunnen de klant ook op afstand afsluiten. Het gevaar is dat anderen de verbinding hacken.

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS adviseerde maandag een meldingsplicht voor hack-gevallen, een betere wettelijke basis en een plicht voor energiebedrijven om de beste beschermingstechnieken te gebruiken. Klanten moeten ook steeds hun verbruik en gegevens kunnen inzien.

10-03-2012 Slimme meter is domme kracht

http://maartendewit66.wordpress.com/2012/03/10/slimme-meter-domme-kracht/

Veel details over "mogelijkheden" en "onmogelijkheden" van sluwe meters in uitgebreide "pro/con" discussie op het blog van energiebedrijf

18-05-2012Gedragscode Slimme Meters bij Kleinverbruikers, Staatscourant 2012, 9616

 

03-07-2012 De 'slimme' energiemeter is te nieuwsgierig

http://www.trosradar.nl/column_detail/bericht/8216slimme8217-energiemeters-te-nieuwsgierig/

09-07-2012 Energeia Harten kloppen beperkt sneller voor prio-plaatsing slimme meter

Copyright energeia (te lezen in digi archief Vrijbit 2012)

16-09-2012 workshop Burgerrechtenvereniging Vrijbit ‘smart meter- sneaky knowing and the the developing of the 'internet of things’ op Freedom Not Fear-2012 Brussels

04-10-2012 International Day of Action to Stop Smart Meters  http://actiondaytostopsmartmeters.org Stop Smart Meters! is a (US)grassroots-funded campaign.

01-11-2012 Bijeenkomst ‘Groen vs privacy: het Smart Grid’ (alleen voor leden)

Werkgroep Privacy van Groen Links in gesprek met Talitha Koek van de stichting Natuur & Milieu ( de Nederlandse partner van het Renewables Grid Initiative -de drijvende kracht achter het 'smart grid'-concept).

9,10, 11 oktober 2012 Smart energy Promotie event in de RAI te Amsterdam

Een groots opgezet evenement waarin de industrie te samen met technische experts hun kijk geven op de marktpotentie voor een ‘smart energie economy where all links in the chain from transmission to distribution and all way into the home are interconnected’. Org: Metering, Billing/CRM Europe 2012 committee

07-11-2012

Gedragscode verwerking door elektriciteits-en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig van Slimme Meters. (Gedragscode leveranciers Slimme meters 2012)

23-11-2012

Staatscourant ‘Ontwerpbesluit Gedragscode verwerking door elektrciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters.

26-11-2012 CBP  Bekendmaking ontwerpbesluit gedragscode slimme meters van energieleveranciers