Over 'slimme'meters

Na 8 weken actievoeren in het voorjaar van 2009 werd door de actie van Vrijbit en druk vanuit de Consumentenbond, op het nippertje voorkomen dat iedereen in Nederland bij wet verplicht zou worden om voor het meten van energie verbruik een digitaal op afstand uitleesbare meter zou moeten laten installeren. De Eerste Kamer weigerde hiermee akkoord te gaan omdat dit een onrechtmatige inbreuk maakt op de privacybescherming en eiste van de minister dat de verplichting uit de wetsvoorstellen verwijderd zou worden.