Op 4 april 2023 ontving Vrijbit een brief van een van haar leden, dat de netbeheerder, na langdurige obstructie, akkoord was gegaan met het verwijderen van een ongewenste- zonder toestemming geplaatste- ‘slimme’ meter in Harlingen.
Na een uitputtende periode van bezwaar maken, waarin Vrijbit als adviseur optrad, had betrokkene de Geschillencommissie ingeschakeld, waarna de netbeheerder prompt alsnog instemde met de verwijdering van en schriftelijk de vervanging door een meetinstallatie die niet op afstand uitleesbaar is bevestigde.
In de brief werd iedereen die de plaatsing van een 'slimme' meter onacceptabel vind en tegenwerking ondervindt door de netbeheerder aangeraden om ook de Geschillencommissie in te schakelen.

Deze casus is al de zoveelste keer dat blijkt dat mensen, met hulp van Vrijbit, na zo'n anderhalf jaar bakkeleien en aan het lijntje gehouden te worden, uiteindelijk de gartis verwijdering van een ongewenste 'simme' meter weten af te dwingen.

Omdat niet van iedereen, die ook bezwaar heeft tegen een 'slimme'meter installatie in huis, verwacht kan worden dat men zo'n uitputtende juridische strijd aangaat, heeft Vrijbit de Autoriteit Persoonsgegevens in 2022 gevraagd om erop toe te zien dat voortaan de netbeheerders vooraf toestemming moeten vragen. Vooralsnog stribbelt ook deze toerzichthouder tegen door geen zienswijze te willen publiceren en te weigeren om handhavend op te treden tegen netbeheerders die geen toestemming vooraf vragen. De bezwaarprocedure van Vrijbit hiertegen is in volle gang. Ook de minister die gevraagd is toestemming vooraf te verordenen is daartoe niet bereid en blijft bij het standpunt dat het voldoende is dat mensen in principe volgens de wet een weigeroptie hebben.